CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
LANG: EN Cy
CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL

Deddf Diogelu Data 2018

Hysbysiad Preifatrwydd

Am fanylion ar sut bydd y pedwar Llu Heddlu yng Nghymru yn defnyddio eich data, gweler y doleni isod:

 

Heddlu De-Cymru

Heddlu Dyfed-Powys

Heddlu Gogledd Cymru

Heddlu Gwent