CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
LANG: EN Cy
CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL

Datrysiadau Tramgwyddau 2016

Mae’r ddolen isod yn dangos troseddau goryrru a nodwyd gan GanBwyll yng Nghymru, a sut ymdriniwyd â phob un o’r troseddau hynny. Diffinnir canlyniad penderfyniad fel: 

  • Talu cosb benodol
  • Mynd ar gwrs ymwybyddiaeth cyflymder
  • Cyfeirio achos at Wasanaeth Erlyn y Goron, neu
  • Eithriad ar gyfer cerbydau argyfwng yn ymateb i alwad.