CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
LANG: EN Cy
CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL

Datganiad Hygyrchedd

Every attempt has been made to ensure this website adheres to WAI web accessibility guidelines.

Rydym wedi gwneud pob ymdrech i sicrhau bod y wefan hon yn cydymffurfio â chanllawiau hygyrchedd gwe WAI.

Er mwyn dilysu'n côd, rydym wedi defnyddio Bobby 5.0.

"Offeryn hygyrchedd gwe cynhwysfawr yw Bobby. Fe'i dyluniwyd i helpu i amlygu ac unioni rhwystrau i hygyrchedd ac annog cydymffurfio â'r canllawiau hygyrchedd cyfredol. Mae Bobby'n profi ar gyfer cydymffurfio â safonau llywodraeth, gan gynnwys Adran 508 Llywodraeth yr Unol Daleithiau.  Mae'n cynnig atebion wedi'u blaenoriaethu sy'n seiliedig ar y Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe a ddarperir gan Fenter Hygyrchedd Gwe Consortiwm y Gwe Byd-eang (W3C). Mae Bobby yn galluogi datblygwyr i brofi gwe-dudalennau a chreu adroddiadau crynhoi sy'n amlygu problemau difrifol o ran hygyrchedd cyn cyhoeddi cynnwys ar weinyddwyr byw".

Rydym hefyd yn defnyddio ffeiliau PDF mewn mannau fel dogfennau safonol i'w lawrlwytho. Os oes angen fersiwn ddiweddaraf Adobe Acrobat Reader arnoch, gallwch gael copi o wefan Adobe.

 Download the latest version of Adobe Reader

Lawrlwytho fersiwn ddiweddaraf Adobe Reader


Mae'r wefan hon yn defnyddio Adobe Flash mewn rhai mannau. Os na allwch weld y ffilmiau Flash, gallwch lawrlwytho'r chwaraewr o wefan Adobe.

 http://get.adobe.com/flashplayer/

Lawrlwytho fersiwn ddiweddaraf Flash Player.