CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
LANG: EN Cy
CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
Awst 2019
Sbotolau Ar Safleoedd - Hopkinstown

Mae cyfyngder cyflymder o 40mya ar yr A4058, Ffordd Gyfeillion yn Hopkinstown, Rhondda Cynon Taf, gyda'r lleoliad yn gartref i un o'n Safleoedd Camerau Sefydlog Digidol.

 

Daeth y ffordd yma i'n sylw yn GanBwyll oherwydd y gyfradd uchel o anafiadau. Roedd 12 o wrthdrawiadau yn y safle yma lle roedd pobl wedi'u lladd neu eu hanafu'n ddifrifol. Bu 4 marwolaeth ac anafwyd 8 o bobl yn ddifrifol; gyda 4 plentyn ac 1 cerddwr ymhlith yr anafiadau. Bu hefyd 9 o fan wrthdrawiadau gyda 25 o bobol yn dioddef man anafiadau, gan gynnwys 2 o blant ac 1 cerddwr.

 

Yn yr un modd a phob un o'n safleoedd, fe gynhaliwyd arolwg cyflymder ar y ffordd gan ddangos bod 85% o'r traffig yn teithio ar gyflymder o fyny at 50mya gyda 40% yn teithio ar gyflymder uwch na'r cyfyngder o 40mya a 5% yn teithio ar gyflymder o dros 55mya.

 

Oherwydd y gyfradd uchel o anafiadau, a'r ffaith bod cyflymderau uchel yn cael eu cofnodi drwy gydol y dydd, penderfynwyd gosod camera cyflymder sefydlog ar y ffordd. Ers gosod y camera cyflymder does dim un marwolaeth nac anaf ddifrifol wedi bod o ganlyniad i wrthdrawiad a dim ond 2 wrthdrawiad lle bu man anafiadau ar y ffordd yma.

 

Ni yw Partneriaeth Lleihau Anafiadau Ffyrdd Cymru; a'r gair pwysicaf ydy Lleihau. Nod pob un o'n gweithgareddau ydy i leihau y nifer o anafiadau ar ein ffyrdd, ac fel sy'n amlwg yn y safle yma, rydym wedi llwyddo i wneud hynny.

 

Pan welwch gamera sefydlog mewn lleoliad, gallwch fod yn dawel eich meddwl ei fod yno am reswm ac am y rheswm cywir. Fel y dangosir yn y dystiolaeth uchod, mae'r gostyngiad mewn cyflymderau ar y ffordd yn golygu gostyngiad yn y dirwyon sy'n cael eu rhoi. Dydyn ni ddim eisiau eich arian, beth rydym ni am weld ydy'r gostyngiad mewn cyflymder; mae'r gostyngiad yn dangos bod y camerau'n gweithio fel yr ataliad roedden ni'n gobeithio.

 

Dewisir pob safle i wneud y lleoliad penodol yn fwy diogel i bawb sy'n defnyddio'r ffordd ac i leihau anafiadau a marwolaethau. Rydym am wneud ffyrdd Cymru yn fwy diogel i bawb!