CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
LANG: EN Cy
CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
Awst 2019
Sbotolau Ar Safleoedd - Caerdydd

Mae cyfyngder cyflymder o 30mya ar yr A48, Cowbridge Road West, Caerdydd ac mae'n safle un o'n Camerau Sefydlog.

 

Dangosodd yr arolwg cyflymder a gynhaliwyd yn y flwyddyn 2000 bod y cyflymder cyfartalog drwy'r parth 30mya oedd 37.73mya. Roedd 15% o'r cerbydau yn teithio ar gyflymder uwch na 42mya gyda 3.4% o'r traffig yn teithio ar 45mya neu fwy. 

 

Roedd 95% o'r cerbydau yn gyrru dros y cyfyngder cyflymder.

 

Bu 5 gwrthdrawiad difrifol yn y safle hwn, gan gynnwys 3 o gerddwyr.

Lladdwyd 2 o bobl ac anafwyd 3 person yn ddifrifol.

Bu 42 o wrthdrawiadau lle'r oedd 62 o bobl wedi cael man anafiadau, gan gynnwys 8 o gerddwyr a 10 o blant.

 

Mae hon yn ffordd brysur drwy ardal breswyl gydag ysgolion, siopau a busnesau eraill. 

 

Oherwydd y nifer uchel o wrthdrawiadau ac anafiadau, a'r ffaith bod hwn yn ffordd brysur iawn penderfynwyd gosod camera sefydlog yma yn 2000.

 

Dangosodd yr arolwg cyflymder diweddaraf bod cyflymder cyfartalog y traffig wedi gostwng i 23.25mya. Dim on 5% o gerbydau sy'n teithio ar gyflymder o fwy na 31.8mya gyda dim on 9.7% yn gyrru dros y cyfyngder cyflymder.

 

Bu gostyngiad amlwg yn y nifer o wrthdrawiadau ac anafiadau ar y safle yma ers gosod y camera sefydlog. Dros y 2 flynedd diwethaf, ni fu unrhyw farwolaeth yma a dim ond 2 wrthdrawiad oedd wedi gweld anafiadau difrifol a 5 yn ymwenud a man anafiadau.

 

Pan welwch gamera sefydlog mewn lleoliad, gallwch fod yn dawel eich meddwl ei fod yno am reswm ac am y rheswm cywir. Fel y dangosir yn y dystiolaeth uchod, mae'r gostyngiad mewn cyflymderau ar y ffordd yn golygu gostyngiad yn y dirwyon sy'n cael eu rhoi. Dydyn ni ddim eisiau eich arian, beth rydym ni am weld ydy'r gostyngiad mewn cyflymder; mae'r gostyngiad yn dangos bod y camerau'n gweithio fel yr ataliad roedden ni'n gobeithio.

Dewisir pob safle i wneud y lleoliad penodol yn fwy diogel i bawb sy'n defnyddio'r ffordd ac i leihau anafiadau a marwolaethau. Rydym am wneud ffyrdd Cymru yn fwy diogel i bawb!