CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
LANG: EN Cy
CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
Mai 2019
Mai 2019

Carreg Filltir

 

 

Mae dathlu troi yn 17 mlwydd oed yn ddiwrnod mawr, oherwydd mae’r gyfraith bellach yn eich caniatâi i ddechrau dysgu gyrru, gyda’r foment yma yn un o gerrig filltir mawr ein bywydau. Gyda’r gallu i yrru car mae’r drws yn agor i fwy o ryddid ac annibyniaeth i’r gyrrwr, a phennod newydd daith bywyd.

 

Tuedda gyrwyr ifanc gael sgiliau rheoli cerbyd da, oherwydd eu bod newydd gael gwersi gyrru. Tuedda gyrwyr ifanc hefyd gael ymateb cynt hefyd, ond nid ydynt yn "darllen" y ffordd ac nid ydyn yn gweld peryglon posib mewn da bryd. Mae defnyddio arsylwadau a dehongli'r hyn a welir yn sgil y mae angen ei ymarfer.

 

Mae'r awydd i "greu argraff" ar ffrindiau'n llawer cryfach yn y categori oedran iau na chyda gyrwyr mwy profiadol. Gall yr awydd hwn ynghyd â diffyg profiad olygu gyrru'n rhy gyflym ar gyfer amgylchiadau'r ffordd, cymryd risgiau diangen a brolio'n gyffredinol, sy'n aml yn arwain at ganlyniadau trasig.

 

Gyda natur technoleg ffonau symudol, mae gyrwyr ifanc yn meddu ar y modelau diweddaraf yn gynnar a byddai'r rhan fwyaf o bobl ifanc yn methu ag ymdopi pe bai eu ffonau symudol yn cael eu tynnu oddi wrthynt neu hyd yn oed eu diffodd. Nid yw ffonau symudol a gyrru'n cymysgu a gall chwarae cerddoriaeth uchel dynnu sylw ac effeithio ar allu’r gyrrwr i ganolbwyntio.

 

Yn 2015 dim ond 7% o ddelwyr trwydded yrru llawn yn y DU oedd rhwng 17-24 mlwydd oed; ond yn anffodus roedd gyrwyr ifanc wedi bod mewn 22% o’r damweiniau marwol neu difrifol ar y ffyrdd yn yr un flwyddyn.

 

Mae GanBwyll yn awyddus i addysgu ac i newid agweddau gyrwyr ifanc tuag at ddiogelwch y ffordd. Gallwn ni gyd gyfrannu at ddiogelwch y ffordd a lleihau y nifer o ddamweiniau difrifol a marwol sydd ar ffyrdd Cymru bob blwyddyn.

 

 • Gwisgwch eich gwregys diogelwch – chi a’ch teithwyr
 • Gyrrwch o fewn y terfynau cyflymder – maent yno i achub bywydau
 • Peidiwch a gyrru pan rydych yn flinedig, cymerwch seibiant ar deithiau hir
 • Peidiwch a gyrru wedi i chi fod yn yfed nac ychwaith o dan ddylanwad cyffuriau
 • Gwyliwch am gerddwyr, beicwyr, ceffylau a defnyddwyr eraill y ffyrdd
 • Peidiwch a gofidio pan fydd defnyddwyr eraill y ffordd yn gwneud camgymeriadau, pwyllwch a chadwch eich pellter.
 • Cymerwch ofal ychwanegol gyda’r hwyr ac mewn tywydd garw
 • Peidiwch a defnyddio eich ffon symudol pan yn gyrru

Os ydych yn bwriadu mynychu Eisteddfod Yr Urdd yng Nghaerdydd ddiwedd y mis, cofiwch alw draw i stondin GanBwyll i ddysgu mwy am ein gwaith i gadw ffyrdd Cymru’n fwy diogel.

 

Bydd cyfle i chi:

 • Holi ein swyddogion am ddiogelwch y ffyrdd
 • Dysgu mwy am sut mae ein camerâu yn gweithio
 • Dysgu mwy am ein ymgyrchoedd
 • Cymryd rhan yn ein harolwg
 • Tynnu hunlun gyda’n ffrâm hunlun arbennig

 

Ac ar ddydd Iau, 30ain bydd cyfle i chi holi Osian Pryce, y raliwr o Fachynlleth am ei yrfa ym myd ralio.

 

Gallwn ni gyd gyfrannu at ddiogelwch y ffordd!