CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
LANG: EN Cy
CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
Hydref 2019
Sbotolau Ar Safleoedd - A4212 Trawsfynydd

Mae'r lleoliad yma yn un o'n Safleoedd Gorfodi Symudol gyda chyfyngder cyflymder o 60mya. Sefydlwyd y safle yma yn 2003.

 

Dangosodd Arolwg Cyflymder a gynhaliwyd gydol y cyfnod asesu bod cyflymder cyfartalog o 58mya ar y ffordd gyda 15% o gerbydau yn teithio ar gyflymder uwch na 68mya.

 

Roedd 55% o'r holl gerbydau yn teithio ar gyflymder uwch na'r cyfyngder gyda 4% yn teithio ar gyflymder o fwy na 75mya.

 

Mae nifer o farwolaethau wedi bod ar y rhan hon o'r ffordd, gyda 2 farwolaeth ym mis Tachwedd 2007 yn unig. Arweiniodd sawl gwrthdrawiad arall at anafiadau difrifol. Oherwydd y cyflymderau uchel ar y ffordd ychydig iawn o wrthdrawiadau man anafiadau sydd gan fod y cyflymderau uchel yn golygu bod gwrthdrawiadau yn arwain at anafiadau difrifol neu farwolaethau.

 

Ffordd unffrwd yw hon yn bennaf gydag ychydig o gyfleoedd i oddiweddyd oherwydd y troeon sydd yn y ffordd, mae'r ffordd yn mynd drwy ardal wledig iawn gydag ychydig o adeiladau.

 

Ers sefydlu'r safle, mae'r cyflymder cyfartalog wedi gostwng i 55mya gyda 15% o'r cerbydau'n teithio ar gyflymder dros 62.9mya. Mae canran y gyrwyr sy'n teithio'n uwch na'r cyfyngder wedi haneru bron i 23.7%, gyda 2% yn unig o gerbydau yn teithio ar gyflymder dros 75mya.

 

Mae'r ffordd yn parhau i fod yn beryglus gyda risg uchel o farwolaeth neu anaf difrifol oherwydd cerbydau'n goryrru a byddwn yn parhau i orfodi ar y ffordd yma hyd y gellir rhagweld.