CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
LANG: EN Cy
CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
Ebrill 2ail, 2020
Gallwn Ni Gyd Chwarae Ein Rhan

Gyda’r wlad yng nghanol Pandemig Covid-19, rydym wedi gweld dros yr wythnosau diwethaf ein cydweithwyr yn y GIG yn gweithio’n ddiflino gan beryglu eu hiechyd eu hunain i ofalu am, trin ac achub bywydau’r rhai sy’n dioddef o;r firws ofnadwy. Rydym wedi gweld sawl stadiwm a chanolfannau cynaddleddu yn cael eu trawsnewid yn ysbytai ac mae’r Llywodraeth wedi gofyn i ni aros adref er mwyn achub bywydau a lleihau’r pwysau ar y GIG.

 

O ganlyniad i’r cyfyngiadau teithio sy’n gysylltiedig a Covid-19, rydym wedi gweld llai o gerbyddau yn teithio ar y ffordd; ond rydym hefyd wedi gweld cynnydd dramatic yng nghyflymder y cerbydau. Daliwyd un beiciwr modur yn teithio ar gyflymder o 107 mya! Nawr, yn fwy nag erioed, mae angen i ni sicrhau bod ein ffyrdd yn ddiogel fel y gellir teithiau anghenrheidiol gael eu gwneud gyda llai o risg o wrthdrawiadau ac anafiadau.

 

Trwy yrru o fewn y cyfyngder cyflymder cyfreithiol, gwisgo ein gwregysau diogelwch, peidio defnyddio ein ffonau symudol wrth yrru a rhoi sylw i’n hamgylchedd, gallwn ni gyd chwarae ein rhan. Nid yn unig y byddwn yn lleihau’r risg i ni ein hunain a defnyddwyr eraill y ffordd; ond byddwn hefyd yn helpu i leihau’r pwysau ar ein GIG a chydweithwyr plismona gan ganiatau iddynt ganolbwyntio ar ofalu am y cleifion sy’n dioddef gyda Covid-19.

 

Os gwelwch fan GanBwyll yn gorfodi mewn lleoliad unrhyw le yng Nghymru yn ystod y pandemig hwn, nid ydyn nhw yno i wneud arian nac i ddal gweithwyr allweddol are u ffordd i’r gwaith fel y mae rhai wedi bod yn ei hawlio ar gyfryngau cymdeithasol. Maent yn y lleoliadau alleddol hyn oherwydd bod adroddiadau o oryrru gormodol, sy’n cynnyddu’r risg o wrthdrawiad a  allai arwain at anaf difrifol neu farwolaeth. Ein nod yw lleihau nifer y rhai sy’n cael eu hanafu ar y ffyrdd a marwolaethau ar ffyrdd Cymru, ond mae angen eich help arnom i gadw ein ffyrdd yn ddiogel.

 

Mae GanBwyll hefyd yn chwarae ein rhan gydol y pandemig hwn trwy gefnogi ein cydweithwyr ar draws y pedwar llu heddlu. Rydym wedi bod yn darparu offer amddiffynnol hanfodol yn Dyfed-Powys, ac mae staff a swyddogion o Gwent yn cefnogi canolfannau profi’r GIG trwy weithredu teledu cylch cyfyng a chadw staff yn ddiogel; ac rydym wedi cynnig cefnogi’r ymdrech genedlaethol yn erbyn Covid-19 ym mha bynnag ffordd y gallwn.

 

Oso es rhaid i chi ddefnyddio’r rhwydwaith ffyrdd ar gyfer teithio hanfdol, cofiwch, trwy yrru i’r cyfyngder cyflymder cyfreithiol, gwisgo’cg gwregys diogelwch, peidio defnyddio’ch ffon symudol a bod yn ymwybodol o’ch amgylchedd, byddwch yn chwarae eich rhan i gadw ein ffyrdd yn ddiogel i bawb!

Thursday, 02 April 2020