CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
LANG: EN Cy
CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
Awst 5ed, 2020
B4596, Ffordd Caerleon

Cyfyngiad cyflymder cyfreithlon y B4596, Ffordd Caerleon, i'r dwyrain o Ffordd Beuafort ydy 30mya ac mae'n un o'n safleoedd gorfodi symudol.

 

Sefydlwyd y safle yn 2002, ar ôl i arolwg cyflymder a gynhaliwyd ar y pryd ddangos cyflymder cyfartalog o 36.7mya gyda 83.7% o gerbydau yn teithio ar gyflymder yn uwch na'r cyfyngiad cyflymder gyda 15% o gerbydau'n teithio ar gyflymder dros 41.6mya a 7.8% yn teithio ar gyflymder o dros 45mya.

 

Roedd gwrthdrawiadau wedi arwain at 3 o bobl yn dioddef anafiadau difrifol a 9 o bobl yn dioddef mân anafiadau.

 

Mae'r B4596 yn ffordd brysur sy’n cysylltu Caerleon a Chasnewydd ac mae hefyd yn caniatáu mynediad i'r M4 o Gaerleon. Mae'n ffordd lled wledig gyda nifer o dai yn cael mynediad i'r ffordd, gyda nifer o arosfannau bysiau ar hyd y llwybr. Mae gan y ffordd nifer o droeon dall a pheryglon eraill gyda chyfleoedd cyfyngedig i oddiweddyd yn ddiogel sy'n ei gwneud yn anaddas i oddiweddyd.

 

Mae'r arolwg cyflymder diweddaraf a gynhaliwyd ym mis Ionawr 2020 yn dangos bod cyflymderau cyfartalog wedi gostwng i 32.7mya ond mae 69.6% o gerbydau yn dal i deithio ar gyflymder uwch na'r cyfyngiad cyflymder. Mae 15% o gerbydau yn teithio ar gyflymder o dros 37.3mya a 2.1% ar gyflymder o dros 45mya.

 

Dim ond un anaf difrifol sydd wedi bod ers sefydlu'r safle ac ychydig o wrthdrawiadau mân-anafiadau. Mae'r safle wedi cyflawni ei ddiben o leihau nifer yr anafusion a chyflymder cyfartalog ond mae angen gorfodaeth bellach i'w lleihau ymhellach.

 

Bydd GanBwyll bob amser yn gorfodi yn y lle cywir, ar yr adeg cywir, am y rheswm cywir i gyflawni ein nod o wneud ffyrdd Cymru yn fwy diogel a lleihau damweiniau a marwolaethau.

Wednesday, 05 August 2020