CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
LANG: EN Cy
CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
Rhagfyr 21ain, 2020
Y Pethau Bach

Un o'r pethau mwyaf sylfaenol y gall pawb ei wneud i wella eu diogelwch pan fyddant ar y ffyrdd yw gwisgo gwregys diogelwch. Rhywbeth rydyn ni i gyd wedi'i wneud gymaint o weithiau, mae wedi dod yn ail natur a prin ein bod ni'n meddwl amdano. Ond gall y dasg fach, syml honno ar ddechrau pob taith wneud gwahaniaeth mawr.

 

Yn ôl yr Adran Drafnidiaeth (DfT), yn fuan ar ôl i'r gyfraith ddod i rym ym 1983, gwelwyd bod 90% o yrwyr ceir a theithwyr sedd flaen yn gwisgo gwregysau diogelwch. Lefel uchel o gydymffurfiaeth, yr ydym yn parhau i'w gweld, dros 30 mlynedd yn ddiweddarach yn 2020.

 

Yn ôl RoSPA, ers iddi ddod yn orfodol i wisgo gwregys yn y seddi blaen, amcangyfrifir bod gwregysau diogelwch wedi achub degau o filoedd o fywydau yn y DU.

 

Bu'n rhaid i weithgynhyrchwyr ceir osod gwregys diogelwch ers 1965 ond ni ddaeth y gyfraith sy'n ei gwneud yn ofynnol i yrwyr a theithwyr sedd flaen eu gwisgo i rym tan 31 Ionawr, 1983. Newidiodd y gyfraith eto yn 1989, gan ei gwneud yn ofyniad cyfreithiol i blant sy'n teithio yng nghefn ceir wisgo gwregysau diogelwch; cyn newid pellach i'r gyfraith yn 1991 gan ei gwneud yn ofyniad cyfreithiol i oedolion wisgo gwregys diogelwch yng nghefn ceir.

 

Felly, ar ddechrau pob taith, waeth pa mor fyr neu gyfarwydd yw'r daith honno, dylech bob amser wisgo eich gwregys a sicrhau bod eich holl deithwyr hefyd yn gwisgo eu gwregysau a'u bod yn gwneud y pethau bach a all wneud gwahaniaeth mawr i'ch diogelwch eich hun a diogelwch pobl eraill sy'n rhannu'r ffyrdd gyda chi.

Monday, 21 December 2020