CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
LANG: EN Cy
CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
Rhagfyr 2ail, 2020
Sbotolau ar Safleoedd - Llanrhymni, Caerdydd

Yn 2018 sefydlwyd safle gorfodi newydd ar Ball Road, Llanrhymni, Caerdydd, sy'n ffordd 30mya. Sefydlwyd y safle camera symudol hwn pan ddangosodd arolwg cyflymder a gymerwyd ar y pryd bod cyflymder cyfartalog o 32mya gyda 60% o gerbydau'n teithio mwy na'r cyfyngder cyflymder a 4.7% o gerbydau'n teithio ar gyflymder o 45mya neu fwy.

 

Bu ychydig o wrthdrawiadau ar y safle yn ystod y tair blynedd flaenorol gyda 5 o bobl yn cynnal mân anafiadau. Roedd y cyflymderau a gofnodwyd yn uchel a hanes gwrthdrawiadau yn haeddu gorfodaeth ar sail diogelwch.

 

Mae Ball Road wedi'i leoli ar ochr Orllewinol Llanrhymni ac mae'n ardal breswyl boblog iawn.

 

Ers sefydlu'r safle mae cyflymder cyfartalog y traffig wedi gostwng i 29mya. Mae cerbydau sy'n mynd y tu hwnt i'r cyfyngder cyflymder wedi gostwng i 38% ac mae nifer y cerbydau sy'n teithio ar 45mya neu fwy bellach yn 1.4%.

 

Mae ychydig o fân wrthdrawiadau anafiadau yn dal i ddigwydd ac yn 2019 cafwyd un gwrthdrawiad a arweiniodd at anaf difrifol.

 

Er y bu gostyngiad sylweddol yn y cyflymderau a gofnodwyd, bydd angen parhau i orfodi er mwyn lleihau'r cyflymderau ymhellach a gwella diogelwch ar y safle.

Wednesday, 02 December 2020