CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
LANG: EN Cy
CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
Rhagfyr 8fed, 2020
Gyrru Adref Am Y Nadolig

“Driving home for Christmas… 

And it's been so long

But I will be there

I sing this song

To pass the time away

Driving in my car.” 

 

Eleni, yn fwy nag erioed, mae gan y llinellau enwog uchod o'r gân Nadolig glasurol ystyr ddyfnach y tu ôl iddynt.

 

Ar ôl treulio'r rhan fwyaf o 2020 dan glo, yn byw gyda cyfyngiadau teithio ac o fewn swigod cartref, bydd gallu treulio'r Nadolig gyda'n hanwyliaid yn rhywbeth y byddwn i gyd yn ei drysori a'i fwynhau.

 

Yn dilyn cyhoeddiad y Llywodraeth y bydd tair aelwyd yn cael cymysgu dan do dros gyfnod o 5 diwrnod rhwng 23 a 27 Rhagfyr, heb unrhyw gyfyngiadau teithio byddwn yn ddi-os yn gweld cynnydd yn nifer y traffig ar ein ffyrdd.

 

Os byddwch yn teithio ar ffyrdd Cymru y Nadolig hwn, byddwch yn ddiogel, sefwch lan dros arafu lawr a gyrrwch i'r cyfyngiadau cyflymder cyfreithiol.

 

Dewiswch ddiogelwch dros risg a gwisgwch eich gwregys diogelwch ar bob taith, waeth pa mor fyr neu gyfarwydd ydyw.

 

Byddwch yn ymwybodol o'ch amgylchedd a pheidiwch â chael eich temtio i edrych ar eich ffôn na'i ateb wrth yrru.

 

Er mwyn gwneud ffyrdd Cymru mor ddiogel â phosibl y Nadolig hwn mae'n rhaid i ni i gyd chwarae ein rhan a meddwl am ein hymddygiad a'n hagweddau ar y ffyrdd.

 

Gadewch bellter diogel rhwng eich cerbyd wrth i chi oddiweddyd beiciwr neu farchog, a chymryd yr eiliad ychwanegol hwnnw i feddwl cyn i chi weithredu, gall yr un eiliad ychwanegol yna wneud gwahaniaeth mawr.

 

Mae pob un ohonom yn GanBwyll yn gobeithio y cewch chi i gyd Nadolig Llawen a diogel iawn ac os ydych chi'n gyrru adref ar gyfer y Nadolig, byddwch yn ymwybodol a byddwch yn ddiogel.

 

Tuesday, 08 December 2020