CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
LANG: EN Cy
CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
Gorffennaf 6ed, 2020
GORFODI GYDOL Y PANDEMIG CORONAVIRUS

Nod strategol GanBwyll yw gwneud pobl yn fwy diogel ar ffyrdd Cymru trwy leihau anafiadau ac achub bywydau.

 

Ers Mawrth 23ain, 2020 mae Cymru wedi bod o dan fesurau cloi a chyfyngiadau teithio i amddiffyn y GIG ac achub bywydau yn ystod Pandemig Covid-19. Trwy gydol y 3 mis diwethaf, rydym wedi addasu ein ffordd o fyw ac wedi dod yn gyfarwydd â'r arfer newydd o bellhau cymdeithasol, gwisgo masgiau a gweithio gartref lle gallwn.

 

Er gwaethaf gweld gostyngiad o dros 50% yn nifer y traffig ar ffyrdd Cymru, arhosodd y risgiau diogelwch ffyrdd ac mae gorfodi ein safleoedd yn dal yn allweddol i'n gwaith o amddiffyn y cyhoedd ac achub bywydau.

 

Trwy gydol y cyfnod cloi, rydym wedi bod yn gorfodi'r cyfyngiadau cyflymder, troseddau golau coch, defnyddio ffôn symudol neu beidio â gwisgo gwregys diogelwch ar draws rhwydweithiau ffyrdd Cymru, cadw defnyddwyr ffyrdd yn ddiogel a lleihau'r pwysau ar y GIG a gwasanaethau cyhoeddus eraill. Fe wnaethom barhau â'n strategaeth leoli “lle cywier, amser cywir, rheswm cywir” a gwrando ar bryderon y gymuned ynghylch goryrru. Mae safleoedd newydd wedi'u mabwysiadu ac mae ein Swyddogion Lleihau Damweiniau wedi gweithio'n angerddol trwy gydol y broses gloi i gadw ein ffyrdd yn ddiogel.

 

Gyda chyfyngiadau teithio yn cael eu lleddfu yng Nghymru, a'r gofyniad i aros yn lleol yn cael ei godi ar Orffennaf 6ed, byddwn yn dechrau gweld cynnydd pellach yn nifer y traffig ar ein ffyrdd. Bydd GoSafe yn parhau i fod allan yn gorfodi ac yn gweithio'n galed i leihau gwrthdrawiadau a chlwyfedigion ar ein ffyrdd.

 

Mae gan bob un ohonom hawl i ddefnyddio'r ffyrdd yn ddiogel, ac mae gan bob un ohonom ran i'w chwarae wrth gadw'r ffyrdd yn ddiogel.

 

Gyrrwch o fewn y cyfyngiadau cyflymder.

Peidiwch â defnyddio'ch ffôn symudol.

Gwisgwch eich gwregys diogelwch.

Byddwch yn ymwybodol o'ch amgylchoedd.

Gyrrwch i amodau'r ffordd.

 

Efallai bod y byd wedi newid, ond nid yw'r deddfau cyflymder a thraffig ffyrdd wedi newid.

 

 

Monday, 06 July 2020