CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
LANG: EN Cy
CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
Mehefin 1af, 2020
Peidiwch ag Aghofio'r Pethau Bach

Ar ôl dros ddau fis o fyw dan fesurau llym, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd rhai mân newidiadau yn cael eu gwneud i'r mesurau o ddydd Llun 1 Mehefin. Bellach gall dwy aelwyd gwrdd gyda'i gilydd mewn man awyr agored fel parc neu ardd breifat, cyn belled â'u bod yn cadw at y rheolau pellhau cymdeithasol. Ar ôl misoedd o aros gartref a pheidio â gweld ein teuluoedd, bydd yr ymlacio hwn yn dod â chysur a llawenydd i lawer o deuluoedd ledled Cymru.

 

Fel y cyhoeddodd y Prif Weinidog ddydd Gwener 29ain, Mai, mae rheol bawd radiws pum milltir i’r llacio hwn ar y canllawiau gyda’r neges “aros gartref” yn addasu i un o “aros yn lleol” i sicrhau ein bod ni i gyd yn cadw’r firws o dan rheolaeth, amddiffyn y GIG ac achub bywydau.

 

Bydd aros yn lleol yn golygu y bydd llawer o deithiau yn fyr ac yn gyfarwydd. Ond cofiwch, ni waeth pa mor fyr neu gyfarwydd yw'r daith honno i roi mesurau ar waith i sicrhau eich bod chi'n barod. Peth bach y gallwch ei wneud yw sicrhau eich bod chi a'ch teithwyr yn gwisgo'ch gwregysau diogelwch. Gall y dasg fach hon wneud gwahaniaeth mawr mewn gwrthdrawiad a gallai arbed eich bywyd!

 

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am wregysau diogelwch yn y Daflen Ffeithiau RoSPA hon. 

 

Gall y ffyrdd rydych chi'n teithio arnyn nhw fod yn un rydych chi wedi'i gyrru ar hyd filoedd o weithiau, ond mae pob taith yn wahanol gyda llawer o ffactorau fel y tywydd, maint y traffig, amser y dydd i gyd yn cyfrannu at unigrywiaeth taith. Byddwch yn ymwybodol o'ch amgylchedd a defnyddwyr eraill y ffordd, gan nad ydych chi byth yn gwybod beth allai fod rownd y gornel nesaf.

 

Gyda mwy o bobl bellach yn gallu teithio ymhellach i weld ffrindiau neu anwyliaid o aelwyd arall, byddwn yn dechrau gweld cynnydd yn nifer y traffig ar ein ffyrdd. Gall pob un ohonom chwarae rhan wrth wneud ein ffyrdd yn fwy diogel, pethau bach fel cadw at y cyfyngder cyflymder cyfreithiol, gwisgo gwregys diogelwch, peidio â defnyddio'ch ffôn symudol, bod yn ymwybodol o'ch amgylchedd a gyrru cerbyd wedi'i gynnal a'i yswirio.

 

Oes, efallai fod gennym ni fwy o ryddid i deithio nawr, ond fel y dywedodd y Prif Weinidog, Mark Drakeford ar Good Morning Britain yr wythnos diwethaf; rydych chi'n cael gwneud y pethau hynny, nid yw'n wahoddiad i, ac os gallwch chi aros gartref, dylech barhau i wneud i amddiffyn eich anwyliaid a'r GIG.

Tuesday, 02 June 2020