CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
LANG: EN Cy
CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
Mehefin 25ain, 2020
Sbotolau ar Safleoedd - A470

Wedi'i sefydlu yn 2002, mae ein safle camera symudol ar yr A470, o Aberhonddu i Merthyr / Llwyn Y Celyn yn ffordd 60mya.

 

Dangosodd arolwg cyflymder a gynhaliwyd ar yr adeg hon gyflymder cyfartalog o 51mya gyda 14% yn teithio ar gyflymder uwch na'r terfyn ac 1% ar gyflymder o 75mya neu fwy.

 

Pryder mwy oedd y ffaith y bu 4 marwolaeth a 3 pherson arall wedi derbyn anaf difrifol ar y darn hwn o'r ffordd. Bu gwrthdrawiadau pellach lle roedd 7 o bobl wedi derbyn mân anafiadau.

 

Mae'r A470 yn gefnffordd brysur mewn ardal wledig yng Nghymru. Mae gan y ffordd nifer o droadau a chodiadau dall ac fe'i defnyddir gan gerbydau masnachol ac amaethyddol sy'n symud yn araf.

 

Ers sefydlu'r safle mae'r cyflymderau cyfartalog wedi codi i 55mya gyda 23% o gerbydau yn uwch na'r terfyn cyflymder a 2% yn teithio ar gyflymder o 75mya neu fwy.

 

Yn ffodus bu gostyngiad mewn gwrthdrawiadau difrifol heb ddim yn digwydd ers 2015. Mae'r safle wedi cyflawni ei nod o leihau nifer y rhai sy'n cael eu hanafu ar y ffyrdd ond gyda'r cyflymderau uwch a gofnodwyd mae angen gorfodaeth barhaus i sicrhau bod y ffordd yn parhau i fod yn ddiogel i ddefnyddwyr y dyfodol.

 

Ein nod yw lleihau nifer y rhai a anafwyd a marwolaethau ar ffyrdd Cymru. Rydym yn gorfodi er mwyn cadw holl ddefnyddwyr y ffordd yn ddiogel a phryd bynnag y gwelwch un o'n faniau gorfodi symudol mewn lleoliad, gallwch fod yn dawel eich meddwl a gwybod ein bod yn y lle cywir, ar yr adeg cywir, am y rheswm cywir.

Thursday, 25 June 2020