CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
LANG: EN Cy
CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
Mawrth 18fed, 2020
Sbotolau ar Safleoedd - A4216, Abertawe

Mae'r A4216 yn Abertawe yn un o safleoedd gorfodi symudol GanBwyll.

 

Cynhaliwyd arolwg cyflymder cychwynnol yn 2003. Dangosodd yr arolwg bod cyflymder cyfartalog ar y ffordd yma o 30mya, ond roedd 15% o draffig yn teithio ar gyflymder o dros 35mya gydag 1% o'r traffig yn teithio ar gyflymder dros 45mya.

 

Bu nifer o fan wrthdrawiadau ar y ffordd gyda nifer o bobl yn dioddef man anafiadau gydag un gwrthdrawiad yn arwain at anaf difrifol.

 

Cyfyngder cyflymder y ffordd yma ydy 30mya, ac mae'n ffordd prysur i mewn i Abertawe gyda llawer o'r traffic yn ei ddefnyddio i gyrraedd y brifysgol a Chloleg Gwyr yn ogystal ac i'r ysbyty.

 

Ers i GanBwyll gychwyn gorfodi yn y safle yma, mae cyflymderau wedi bod yn gostwng yn raddol. Dangosodd yr arolwg cyflymder diweddaraf, a gynhaliwyd yn 2019, bod cyflymder cyfartalog o 27mya gyda 85% o gerbydau yn teithio ar 33.7mya neu lai gyda'r nifer o gerbydau sy'n teithio ar gyflymder o 45mya neu fwy wedi gostwng i 0.4%.

 

Bu dau wrthdrawiad difrifol pellach ar y safle (yn 2005 a 2015) a nifer o fan wrthdrawiadau. Mae gorfodaeth wedi profi'n effeithiol o ran lleihau cyflymder, ond mae angen gorfodaeth bellach er mwyn mynd i'r afael gyda'r gwrthdrawiadau ar y ffordd yn y safle yma.

 

Wednesday, 18 March 2020