CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
LANG: EN Cy
CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
Mawrth 19fed, 2020
Gorfodi GanBwyll - Pandemig Coronovirus
Nod strategol GanBwyll yw gwneud pobl yn fwy diogel ar ffyrdd Cymru drwy leihau’r nifer sy’n cael eu hanafu ac achub bywydau.
Ar hyn o bryd mae'r wlad yng nghanol pandemig, ond mae'r peryglon sydd ar ein ffyrdd rydym ni yn gweithio'n ddiflion i'w lleihau yn bodoli o hyd. Mae'r gwaith o orfodi ein safleoedd yn parhau i fod yn rhan allweddol o'n gwaith i ddiogelu'r cyhoedd ac achub bywydau.
Mae ein faniau gorfodi yn cynnig amgylchedd gwaith ynysig, a lle mae ein staff yn iach, ac yn gallu cyflawni'r rol y maent yn cael eu talu i'w wneud, byddant yn parhau. Mae ein staff yn angerddol am y gwaith o leihau damweiniau ar ein ffyrdd; a nawr yn fwy nag erioed mae'n rhaid sicrhau nad ydym yn gwed cynydd yn y nifer o ddamweiniau ac anafiadau ar ein ffyrdd a bod y cyhoedd yn gallu parhau i deithio'n ddiogel.
Mae GanBwyll wedi adolygu pob un o'n safleoedd gorfodi symudol ac wedi tynnu rhai safleoedd yn ol lle mae risg o fod yn agos at aelodau o'r cyhoedd.
Nid yw cyngor y Llywodraeth yn gwrth-ddweud ein safbwynt ac hyd nes bydd y cyngor yn newid bydd GanBwyll yn parhau yn ein gwaith o gadw ffyrdd Cymru'n ddiogel.
Thursday, 19 March 2020