CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
LANG: EN Cy
CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
Mai 28ain, 2020
Sefyll Lan Dros Arafu Lawr

 Dros y misoedd diwethaf, rydym wedi gweld cynnydd yn lefel y cyflymder mae'r rhai sy'n torri'r cyfyngderau cyflymder yn teithio. Mae gyrru hyd yn oed 1mya dros y cyfyngder yn cynyddu'r risg o wrthdrawiad a niwed, ac eto rydym wedi gweld rhai achosion o fodurwyr yn gyrru ar fwy na dwbl y cyfyngderrfyn cyfreithiol! Mae hyn nid yn unig yn peryglu bywydau modurwyr, ond hefyd defnyddwyr eraill y ffordd o'u cwmpas.

 

Mae ein Swyddogion Lleihau Damweiniau wedi cael bod yn gorfodi mewn sawl lleoliada dros yr wythnos ddiwethaf a dyma rai o'r hyn a welsom:

 

Ar yr A55, Rhuallt Hill yng Ngogledd Cymru, cofnodwyd cerbyd yn teithio ar gyflymder o 130mya mewn cyfyngiad cyflymder o 70mya.

 

Cofnodwyd cerbyd a oedd yn teithio ar hyd yr A48 ger Pensarn, Sir Gaerfyrddin yn teithio ar gyflymder o 100mya mewn cyfyngiad cyflymder o 70mya.

 

Wrth yrru rhwng Cyffordd 27 a 26 ar yr M4 yn Ne Cymru cofnodwyd cerbyd ar gyflymder o 100mya mewn cyfyngiad o 70mya

 

Fodd bynnag, rydym hefyd wedi gweld enghreifftiau gwych o fodurwyr yn cydymffurfio â'r terfynau cyflymder ac yn dewis teithio ar gyflymder diogel. Rydym yn falch o allu dweud na wnaethom gofnodi unrhyw drosedd oryrru mewn sawl lleoliad dros yr wythnosau diwethaf, gan gynnwys ar:

 

  • Stryd Fawr, Treorchy
  • A470, Aberfan
  • Thornhill Road, Caerdydd
  • Heol Isaf, Radyr

  

Ein safleoedd mwyaf llwyddiannus yw'r rhai sy'n cofnodi y nifer LLEIAF o droseddau. Felly, diolch i’r mwyafrif o fodurwyr a chwaraeodd eu rhan wrth wneud ein ffyrdd yn fwy diogel i bawb.

 

Trwy gydymffurfio â'r terfyn cyflymder a bod yn ymwybodol o'ch amgylchoedd rydych chi'n sefyll i fyny dros arafu a chadw'ch cymunedau'n ddiogel.

 

Parhewch i chwarae eich rhan i gadw ein cymunedau'n ddiogel, i leihau'r risg o wrthdrawiadau ac anafiadau a lleihau'r pwysau ar ein GIG. Rydym yn gorfodi i sicrhau cydymffurfiad â'r terfyn cyflymder.

 

Cofiwch - efallai bod y byd wedi newid, ond nid yw'r terfynau cyflymder wedi newid.

Thursday, 28 May 2020