CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
LANG: EN Cy
CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
Tachwedd 9fed, 2020
Mae Gan Bob Un Ohonom Ran i'w Chwarae o Hyd

Heddiw, mae Cymru'n dod iallan o'r ail glo mawr. Dros yr wythnosau diwethaf mae siopau nad ydynt yn hanfodol wedi'u cau, rydym wedi aros gartref a dim ond teithio am resymau hanfodol. Mae pawb wedi parhau i chwarae eu rhan yn y frwydr yn erbyn Covid.

 

Parhaodd GanBwyll â'n gwaith o gadw ffyrdd Cymru'n ddiogel drwy gydol y cyfnod clo a mynychodd ein Swyddogion Lleihau Anafiadau safleoedd gorfodi ledled Cymru.

 

Mae Llywodraeth Cymru yn adrodd bod 50% yn llai o draffig ar y rhwydwaith ffyrdd yr wythnos diwethaf o'i gymharu â'r un wythnos yn 2019. Ond hyd yn oed gyda'r gostyngiad yn nifer y traffig a'r rhan fwyaf o ddefnyddwyr ffyrdd yn cydymffurfio â'r cyfyngderau cyflymder, yn anffodus cofnodwyd cyflymderau uchel iawn ar ein ffyrd, gan gynnwys:

 

  • 106mya mewn cyfyngiad cyflymder o 70mya ar yr M4
  • 101mya mewn cyfyngiad cyflymder o 70mya ar yr A55, Rhuallt Hill
  • 74mya mewn cyfyngiad cyflymder o 30mya ar Ffordd Hendre, Llangennech.

 

Mae'r modurwyr hyn yn rhoi eu hunain ac eraill mewn perygl difrifol o wrthdrawiadau ac anafiadau, ar adeg pan fo'n rhaid i bob un ohonom gadw golwg dros ein gilydd a helpu i ddiogelu'r GIG ac achub bywydau.

 

Mae goryrru'n ddewis, ac mae angen i bob un ohonom wneud y dewis diogel a gyrru i'r cyfyngiad cyflymder.

 

Ar ddechrau'r ail glo, ataliodd ein gwirfoddolwyr Gwylio Cyflymder Cymunedol yr holl weithgareddau monitro i gydymffurfio â rheolau Llywodraeth Cymru, ond gyda’r cyfyngiadau yma nawr yn codi bydd ein gwirfoddolwyr angerddol yn ailddechrau eu gweithgareddau mewn modd sy'n cydymffurfio'n ag anghenion pellahu cymdeithasol.

 

Gyda'r rheolau a'r canllawiau newydd gan Lywodraeth Cymru yn dod i rym heddiw, byddwn yn debygol o weld cynnydd yn nifer y traffig ar ein ffyrdd, gydal dwy aelwyd yn gallu creu swigod unwaith eto a chyda'r cyhoeddiad nad oes cyfyngiadau teithio yng Nghymru.

 

Fodd bynnag, nid yw'n wahoddiad i deithio'n ddiangen nac am ymddygiad di-hid a di-ofal ar ein ffyrdd. Mae angen i ni weithio gyda'n gilydd o hyd a thrwy yrru at y cyfyngiadau cyflymder, peidio â defnyddio ein ffonau symudol a gwisgo ein gwregysau diogelwch byddwn yn cyfrannu at ddiogelwch ein ffyrdd ac i ddiogelu ein GIG.

 

Os ydych yn teithio i ymweld â'ch teulu neu ffrindiau, i fynd i siopa neu am ddiwrnod allan yng Nghymru, byddwch yn ymwybodol o'ch amgylchedd a chofiwch nad yw'r cyfyngiad cyflymder wedi newid. Byddwch yn gweld ein faniau gorfodi yn y lle cywir, ar yr amser cywir am y rheswm cywir mewn lleoliadau ledled Cymru, gan annog cydymffurfiaeth a chadw'r ffyrdd yn ddiogel i bawb.

Monday, 09 November 2020