CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
LANG: EN Cy
CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
Hydref 30ain, 2020
Cast neu Geiniog

Mae Calan Gaeaf yn amser i ysbrydion a bwystifold, gwrachod a phwmpennau. Amser ar gyfer hwyl, triciau, pranciau a melysion. Adeg pan fydd sgerbydau a bwganod yn crwydro'r strydoedd a llusernau golau cannwyll yn goleuo'r ffordd

 

Fel arfer, nos yfory byddai plant a rhieni allan yn cerdded o dŷ i dŷ wedi'u gwisgo mewn gwisgoedd brawychus. Byddai teuluoedd a ffrindiau yn mwynhau partïon ac yn dod at ei gilydd i fwynhau’r dathliadau.

 

Gan fod Cymru bellach yng nghanol cyfnod clo arall, gyda theithio wedi'i gyfyngu i deithiau hanfodol yn unig, byddwn yn gweld llai o bartïon a digwyddiadau wrth i bob un ohonom chwarae ein rhan yn ystod y pandemig hwn.

 

Mae cymunedau ledled y wlad yn dod at ei gilydd i addasu eu traddodiadau Calan Gaeaf. Mae rhai cymunedau wedi dod at ei gilydd i addurno eu cartrefi a gerddi, gan alluogi teuluoedd fynd â'u plant ar helfa bwmpen. Ydy eich cymuned chi wedi gwneud rhywbeth tebyg?

 

Yr unig bethau a ddylai fod yn hedfan nos yfory yw'r gwrachod ar eu ysgubau! Felly, os ydych yn gyrru ar ffyrdd Cymru yfory, gyrrwch o fewn y cyfyngiadau cyflymder cyfreithiol; ac ni waeth pa mor fyr neu gyfarwydd yw'r daith, gwisgwch eich gwregys diogelwch, gallai achub eich bywyd.

 

Gall y pethau bach wneud gwahaniaeth mawr i'ch diogelwch chi eich hun a diogelwch pobl eraill ar ein ffyrdd. Felly, y Calan Gaeaf hwn, cofiwch mai gyrru'n ddiogel ydy’r tric!

 

Calan Gaeaf hapus!

Friday, 30 October 2020