CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
LANG: EN Cy
CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
Ebrill 1af, 2021
Gwaith Cynnal a Chadw ar yr A55, Bangor

Oherwydd y gwaith cadw a chynnal sy'n mynd rhagddo ar y camerâu cyflymder cyfartalog ar hyd yr A55 ar gynllun Griffiths yn Nhal y Bont, Bangor, nid yw'r camerâu hyn yn cael eu defnyddio ar hyn o bryd. Byddwn yn cyhoeddi'r dyddiad pryd y bydd y camerâu'n mynd yn fyw cyn gynted ag y bydd y gwaith wedi'i gwblhau. 

Thursday, 01 April 2021