CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
LANG: EN Cy
CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
Chwefror 1af, 2021
A yw'r alwad neu'r neges testun hwnnw'n wirioneddol bwysig?

Yr wythnos hon mae Ymgyrch Defnyddio Ffôn Symudol wrth Yrru Cyngor Cenedlaethol Prif Swyddogion yr Heddlu (NPCC) yn cychwyn ar draws Prydain a byddwn ni yn gweithio gyda'n holl bartneriaid ledled Cymru i addysgu holl ddefnyddwyr y ffordd am beryglon defnyddio eich ffôn symudol wrth yrru ac annog y lleiafrif sy'n dewis risg dros ddiogelwch i wneud y dewis diogel.

 

Mae Adroddiad RAC ar Fodurwyr wedi adrodd mai defnyddio ffonau symudol wrth yrru fu'r prif bryder i fodurwyr mewn pedair allan o'r pum mlynedd diwethaf. Nid yw hyn yn syndod pan fydd ymchwil yn dangos bod modurwyr sy'n dewis defnyddio eu ffôn symudol wrth yrru yn cael disgyblaeth lôn dlotach ac yn cymryd mwy o amser i ymateb i beryglon; peryglu diogelwch holl ddefnyddwyr y ffordd.

 

Mae ymchwil wedi dangos, os ydych yn defnyddio ffôn symudol wrth yrru, eich bod 4 gwaith yn fwy tebygol o gael gwrthdrawiad a bod eich amser ymateb 2 waith yn arafach os byddwch yn anfon neges destun tra’n gyrru nag os ydych yn gyrru o dan ddylanwad alcohol; sy'n cynyddu i 3 gwaith yn arafach os ydych yn defnyddio ffôn â llaw.

 

Rydym yn gofyn i bob gyrrwr wneud diogelwch eu dewis cyntaf wrth yrru, ac ymwrthod â'r demtasiwn i edrych ar y ffôn symudol a'i ddefnyddio.

 

Yn union fel mae gwisgo gwregys diogelwch ar ddechrau taith yn ail natur, beth am ddiffodd eich ffôn symudol ar ddechrau pob taith hefyd? Neu, rhowch eich ffôn symudol mewn arllwys blocio signalau neu allan o gyrraedd yn rhywle? Gallwch hyd yn oed osod eich ffôn symudol i anfon neges yn awtomatig at unrhyw un sy'n galw neu'n anfon negeseuon testun atoch i'w hysbysu eich bod yn gyrru a byddwch yn cysylltu â nhw cyn gynted ag y byddwch wedi cyrraedd pen eich taith.

 

Dywedodd Teresa Ciano, Rheolwr Partneriaeth GanBwyll:

 

"Wrth yrru, dim ond ar y ffordd a'n hamgylchedd gyrru y dylem ganolbwyntio. Drwy roi ein ffonau symudol o'r neilltu drwy gydol taith byddwn yn chwarae ein rhan i gadw ein ffyrdd yn ddiogel."

 

Mae ein Swyddogion Lleihau Anafiadau yn targedu tair o'r Pum elfen Angheuol, gan gynnwys defnyddio ffonau symudol wrth yrru bob dydd wrth iddynt annog cydymffurfiaeth â'r cyfyngiadau cyflymder ar safleoedd ledled Cymru. Ein nod yw gwneud ffyrdd Cymru yn fwy diogel i bawb a thrwy addysgu defnyddwyr y ffordd am beryglon defnyddio ffôn symudol wrth yrru ac annog mwy o bobl i feddwl – A yw'r alwad neu'r neges testun hwnnw'n wirioneddol bwysig? – gobeithiwn y bydd mwy o bobl yn gwneud y dewis diogel.

Monday, 01 February 2021