CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
LANG: EN Cy
CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
Chwefror 8fed, 2021
Sbotolau Ar Safleoedd - A4069 - Broad Street - Llanymddyfri

Wedi ei sefydlu yn 2003, mae ein safle camera symudol ar yr A4069, Broad Street, Llanymddyfri yn annog cydymffurfiaeth â'r cyfyngiad cyflymder o 30mya.

 

Dangosodd arolwg cyflymder cychwynnol gyflymder cyfartalog o 32.9mya gyda 61% o gerbydau'n teithio ar gyflymder yn uwch na'r cyfyngiad cyflymder. Roedd 15% o gerbydau'n teithio ar gyflymder dros 38mya ac roedd 2.3% o gerbydau'n teithio ar 45mya neu fwy.

 

Roedd gwrthdrawiadau ar y safle wedi arwain at ddau berson yn dioddef anafiadau difrifol a 2 berson yn dioddef o fân anafiadau.

 

Broad Street yw'r fynedfa i dref farchnad Llanymddyfri o Langadog ac mae'n gweld 2,300 o gerbydau y dydd ar gyfartaledd. Mae'n ardal breswyl yn bennaf ond mae hefyd yn rhoi mynediad i'r ystâd ddiwydiannol leol a safle carafannau/gwersylla. Defnyddir y ffordd gan gerbydau nwyddau trwm, cerbydau amaethyddol a cherbydau sy'n tynnu carafannau.

 

Mae'r arolwg cyflymder diweddaraf yn dangos bod cyflymderau cyfartalog wedi gostwng i 30.4mya ond mae 50% o yrwyr yn dal i deithio ar gyflymder sy'n uwch na'r cyfyngiad. Mae 15% yn teithio ar gyflymder dros 35mya ac 1% ar gyflymder o 45mya neu fwy.

 

Bu dau wrthdrawiad gydag anafiadau difrifol pellach a thri gwrthdrawiad a mân anafiadau ers sefydlu'r safle ond dim ers 2006 sy'n awgrymu bod gorfodaeth wedi bod yn effeithiol o ran lleihau cyflymderau a gwrthdrawiadau. Bydd gorfodaeth yn parhau ar y safle er mwyn lleihau nifer yr achosion o gyflymder gormodol.

 

Bydd GanBwyll bob amser yn gorfodi yn y lle cywir, ar yr amser cywir, am y rheswm cywir.

Monday, 08 February 2021