CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
LANG: EN Cy
CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
Ionawr 25ain, 2021
Sbotolau ar Safleoedd - Mountain Hill, Sir Benfro

Yn 2006 sefydlwyd safle gorfodi symudol ar Mountain Hill, Sir Benfro, sy'n ffordd 30mya.  Dangosodd arolwg cyflymder cychwynnol cyflymder cyfartalog cerbydau sy'n teithio ar y ffordd o 34.2mya gyda 65.6% o gerbydau'n teithio ar gyflymder yn uwch na’r cyfyngiad cyflymder. Roedd 15% o gerbydau'n teithio ar gyflymder dros 39.4mya ac roedd 4.7% yn teithio ar gyflymder dros 45mya.

 

Yn anffodus, roedd gwrthdrawiadau wedi arwain at 1 person yn cynnal anafiadau difrifol a 3 o bobl yn cynnal mân anafiadau.

 

Mae nifer o dai sydd a mynediad i'r ffordd ac arhosfan bysiau ar hyd y ffordd. Mae garej a safle gwersylla hefyd sydd â mynediad i'r ffordd gyda pherygl ychwanegol cerbydau mawr sy'n symud yn araf fel cerbydau nwyddau trwm, cerbydau amaethyddol a cherbydau sy'n tynnu carafannau.

 

Dangosodd yr arolwg cyflymder diweddaraf fod cyflymderau cyfartalog wedi gostwng i 33.5mya ond bod 62% o gerbydau'n dal i deithio ar gyflymder sy'n uwch na'r cyfyngiad cyflymder. Mae 15% o gerbydau yn teithio ar gyflymder dros 38mya a 3.9% ar gyflymder dros 45mya.

 

Ni fu unrhyw wrthdrawiadau difrifol neu fân anafiadau pellach ers sefydlu'r safle.

 

Mae'r safle wedi cyflawni ei nod o leihau nifer yr anafusion a chyflymder cyfartalog ond mae angen gorfodi pellach i leihau'r rhain ymhellach.

 

Bydd GanBwyll bob amser yn gorfodi yn y lle cywir, ar yr adeg iawn, am y rheswm cywir.

Monday, 25 January 2021