CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
LANG: EN Cy
CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
Gorffennaf 22ain, 2021
Gadewch i ni Ofalu am ein gilydd ar y ffyrdd

Mae gan bawb yr hawl i ddefnyddio'r ffyrdd yn ddiogel ac yn hyderus ac mae gan bob un ohonom ran i'w chwarae i sicrhau bod pob defnyddiwr ffordd yn gallu gwneud hynny. Byddwch yn amyneddgar wrth yrru tuag at farchog ar gefn ceffyl neu wrth i chi basio beiciwr. Cymerwch ychydig eiliadau ychwanegol i edrych eto cyn gadael cyffordd, gall beicwyr modur ymddangos ymhellach i ffwrdd nag y maent oherwydd eu maint. Disgwyliwch yr annisgwyl bob amser a byddwch yn ymwybodol o'ch amgylchedd.

 

Beicwyr, marchogion, beicwyr modur, cerddwyr - mae'r holl ddefnyddwyr ffyrdd hyn yn cael eu cyfri fel defnyddwyr bregus y ffordd. Yn wahanol i gar neu fan, nid oes gan y defnyddwyr ffyrdd hyn unrhyw beth o'u cwmpas i gynnig amddiffyniad rhag gwrthdrawiad neu ddamwain. Gallai hyd yn oed gwrthdrawiad bach arwain at anafiadau difrifol neu fygythiad i fywyd unrhyw un o'r defnyddwyr ffyrdd hyn.

 

Gadewch i ni ofalu am ein gilydd ar y ffyrdd; a phryd bynnag a ble bynnag rydych chi'n gyrru, cofiwch:

 

  • Gwyliwch eich cyflymder
  • Disgwyliwch i ddod ar draws gwahanol ddefnyddwyr y ffordd
  • Byddwch yn amyneddgar. Rhowch amser a lle i eraill
  • Byddwch yn barod i eraill wneud camgymeriadau
  • Canolbwyntiwch ar eich gyrru
  • Peidiwch byth â gyrru a defnyddio ffôn symudol.

 

Dywedodd Teresa Ciano, Rheolwr Partneriaeth GanBwyll:

 

“Trwy wneud y dewis diogel pan ar y ffordd, a thrwy wneud y pethau bach fel gwisgo gwregys diogelwch ar bob taith, peidio â defnyddio'ch ffôn symudol a thrwy gadw at y cyfyngiadau cyflymder cyfreithiol, gallwn ni i gyd wneud gwahaniaeth i'n diogelwch ein hunain yn ogystal ag i ddiogelwch defnyddwyr eraill y ffordd.

 

Mae GanBwyll yn gweithio’n ddiflino ac yn angerddol i leihau anafiadau ar ffyrdd Cymru, nid yn unig trwy orfodi’r cyfyngiadau cyflymder a deddfau traffig ffyrdd eraill; ond trwy eiriol dros ac addysgu pob defnyddiwr ffordd ar ddiogelwch ar y ffyrdd. Ond, ni allwn wneud hyn ar ein pennau ein hunain, a gall pob defnyddiwr ffordd yng Nghymru chwarae ei ran. ”

 

Yn ogystal â sefyll i fyny dros arafu a gwneud y dewis diogel wrth deithio ar y ffyrdd, mae yna ffyrdd eraill y gallwch chi ymwneud â diogelwch ar y ffyrdd. Rhannwch ein postiadau cyfryngau cymdeithasol, dechreuwch sgwrs gyda'ch ffrindiau a'ch teulu, addysgu eich plant a chymryd rhan yn ein hymgyrchoedd.

 

Mae yna hefyd wirfoddolwyr Gwylio Cyflymder Cymunedol yn weithredol mewn cymunedau ledled Cymru, a gallwch chi gymryd rhan trwy ymuno â grŵp sefydledig neu weld a allwch chi sefydlu'ch grŵp eich hun yn eich cymuned leol. Darganfyddwch fwy am y cynllun hwn yma.

 

Felly, chwaraewch eich rhan a gadewch inni ofalu am ein gilydd ar ffyrdd Cymru.

Thursday, 22 July 2021