CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
LANG: EN Cy
CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
Mai 19eg, 2021
Camerâu Cyflymder Cyfartalog 40mya ym mharth gwaith ffordd yr A55 Abergwyngregyn i Tai’r Meibion

Mae'r gwaith ar y cynllun Camerau Cyflymder Cyfartalog ar ffordd gerbydau'r A55, Abergwyngregyn i Tai’r Meibion ​​(i gyfeiriad y dwyrain), Gwynedd bellach wedi'i gwblhau ac mae'r camerâu bellach yn gwbl weithredol.

 

Fel rhan o’r gwelliannau ar y ffordd rhwng Abergwyngregyn i Dai’r Meibion, bydd lled y lôn yn cael ei lleihau, yn gyntaf ar yr ochr ddwyreiniol ac yna ar yr ochr orllewinol. Bydd cyfyngiad cyflymder dros dro o 40mya ar hyd y ddau gyfeiriad gydol cyfnod y gwaith yma.

 

Mae’r cyfyngiad yma yna i ddiogelu y gweithwyr fydd yn gweithio ar y safle yn agos at gerbydau yn teithio ar y ffordd. Gofynnwn yn garedig i fodurwyr ofalu am weithwyr y ffordd gan arafu wrth deithio heibio i’r safle gan gadw at y cyfyngiad cyflymder.

 

Bydd y cyfyngiad cyflymder dros dro o 40mya yn cael ei fonitro a’i orfodi gan y camerau cyflymder cyfartalog a bydd unrhyw drosedd a recordiwyd yn cael ei phrosesu gan dim GanBwyll yn Heddlu Gogledd Cymru.

 

Bydd y cynllun £30miliwn yn gwella diogelwch ac yn rhoi mwy o ddiogelwch rhag llifogydd ar yr adran yma o’r A55. Bydd 3 cilomedr o gyfleusterau teithio llesol newydd yn ffurfio rhan allweddol o’r cynllun gorffenedig.

 

Dywedodd y Dirprwy Weinidog dors Newid Hinsawdd, a’r gweinidog sy’n gyfrifol am drafnidiaeth, Lee Waters:

 

 “Rydym yn annog holl ddefnyddwyr y ffordd i chwarae eu rhan i gadw at y cyfyngiad cyflymder dros dro gydol cyfnod y gwaith ffordd. Bydd hyn yn sicrhau diogelwch y cyhoedd wrth iddynt deithio a’r gweithwyr wrth iddynt weithio ar y ffordd. Mae’r gwaith yma yn hanfodol er mwyn gwella diogelwch ac i warchod yn erbyn llifogydd ar y rhan gwreiddiol yma o’r A55, ac mae pob mesur wedi ei gymryd i leihau yr amhariad, gan gynnwys cadw pedair lôn ar agor gydol y dydd.”

 

Wednesday, 19 May 2021