CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
LANG: EN Cy
CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
Hydref 1af, 2021
Modurwyr yn Sefyll Lan Dros Arafu Lawr ar yr A55

Yn ôl ym mis Mai, cyflwynwyd cyfyngiad cyflymder dros dro o 40mya ar yr A55, Abergwyngregyn i Tai’r Meibion, ar hyd dau gyfeiriad y gerbytffordd. Gostyngwyd y cyfyngiad cyflymder yma i amddiffyn modurwyr a'r gweithlu a fydd yn gweithio'n agos at draffig byw.

 

Ers i GanBwyll ddechrau gorfodi'r cyfyngiad cyflymder o 40mya, rydym wedi recordio dros 7,000 o gerbydau yn teithio ar gyflymder uwch na'r cyfyngiad cyflymder, gan roi eu diogelwch eu hunain a diogelwch y rhai o'u cwmpas mewn perygl.

 

Fodd bynnag, er gwaethaf nifer y troseddau yr ydym wedi'u cofnodi ar y safle hon, rydym yn falch o allu riportio gostyngiad o wythnos i wythnos yng nghyfaint y modurwyr sy'n teithio ar gyflymder yn uwch na'r cyfyngiad cyflymder cyfreithiol o 40mya.

 

Yn ystod yr wythnos gyntaf o orfodi'r cyfyngiad cyflymder is, cofnodwyd cyfanswm o 797 o droseddau. Ers yr wythnos gyntaf honno yn ôl ym mis Mai 2021, rydym wedi gweld gostyngiad o 71% yn nifer y troseddau goryrru ar y safle hwn; gyda'r wythnos lawn ddiweddaraf o ddata yn dangos cyfanswm o 226 o droseddau wedi'u cofnodi rhwng 10fed-17eg Medi.

 

Ond hyd yn oed gyda'r gostyngiad yn nifer y troseddau, mae gwaith i'w wneud o hyd.

 

Dywedodd yr Uwcharolygydd Jane Banham, Heddlu Gogledd Cymru:

 

“Mae cyfyngiadau cyflymder yno am reswm a dylid ufuddhau iddynt. Os ydych chi'n teithio trwy'r gwaith ffordd ar yr A55 gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gyrru'n gyfrifol a rhoi ystyriaeth lawn i ddiogelwch pawb. Gall y rhai sy’n dewis anwybyddu’r cyfyngiad cyflymder ddisgwyl cael eu herlyn am eu gweithredoedd. ”

 

Mae GanBwyll bob amser yn gorfodi yn y lle cywir, ar yr amser cywir, am y rheswm cywir a'n safleoedd mwyaf llwyddiannus yw'r rhai sy'n cofnodi y nifer LLEIAF o droseddau. Mae'r gostyngiad mewn troseddau yn dangos cynnydd mewn cydymffurfiaeth, sef ein nod ym mhob safle gorfodi.

 

Bydd y cyfyngiad cyflymder 40mya dros dro yn parhau i gael ei fonitro a'i orfodi gan y camerâu cyflymder cyfartalog a bydd unrhyw droseddau a gofnodir yn cael eu prosesu gan dîm GanBwyll yn Heddlu Gogledd Cymru.

Friday, 01 October 2021