CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
LANG: EN Cy
CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
Medi 14eg, 2021
Wythnos o Weithredu Prosiect EDWARD yn Parhau

Mae gan Brosiect EDWARD darged uchelgeisiol o weld sero o farwolaethau ar ein ffyrdd. Yn 2020 gwelwyd 72 o farwolaethau ar ffyrdd Cymru; llai o farwolaethau nag a welsom yn 2019, ond mae gwaith i'w wneud o hyd ac mae gan bob un ohonom ran i'w chwarae wrth wneud ein ffyrdd yn fwy diogel i bawb.

 

Mae gan bawb yr hawl i ddefnyddio'r ffyrdd yn ddiogel ac yn hyderus ac mae gan bob un ohonom ran i'w chwarae i sicrhau bod pob defnyddiwr ffordd yn gallu gwneud hynny. Byddwch yn amyneddgar wrth yrru tuag at farchog ar gefn ceffyl neu wrth i chi basio beiciwr. Cymerwch ychydig eiliadau ychwanegol i edrych eto cyn gadael cyffordd, gall beicwyr modur ymddangos ymhellach i ffwrdd nag y maent oherwydd eu maint. Disgwyliwch yr annisgwyl bob amser a byddwch yn ymwybodol o'ch amgylchedd.

 

Beicwyr, marchogion, beicwyr modur, cerddwyr - mae'r holl ddefnyddwyr ffyrdd hyn yn cael eu cyfri fel defnyddwyr bregus y ffordd. Yn wahanol i gar neu fan, nid oes gan y defnyddwyr ffyrdd hyn unrhyw beth o'u cwmpas i gynnig amddiffyniad rhag gwrthdrawiad neu ddamwain. Gallai hyd yn oed gwrthdrawiad bach arwain at anafiadau difrifol neu fygythiad i fywyd unrhyw un o'r defnyddwyr ffyrdd hyn.

 

Heddiw, bydd Heddlu Gogledd Cymru yn canolbwyntio eu gorfodaeth a’u hymgysylltiad mewn safleoedd lle cofnodwyd anafiadau cerddwyr a beicwyr mewn ymgais i godi ymwybyddiaeth o’r defnyddwyr ffyrdd bregus hyn, a’r pwysigrwydd o ofalu am ein gilydd ar y ffyrdd.

 

Dywedodd Teresa Ciano, Rheolwr Partneriaeth GanBwyll:

 

“Trwy wneud y dewis diogel pan ar y ffordd, a thrwy wneud y pethau bach fel gwisgo gwregys diogelwch ar bob taith, peidio â defnyddio'ch ffôn symudol a thrwy gadw at y cyfyngiadau cyflymder cyfreithiol, gallwn ni i gyd wneud gwahaniaeth i'n diogelwch ein hunain yn ogystal ag i ddiogelwch defnyddwyr eraill y ffordd.

 

Mae GanBwyll yn gweithio’n ddiflino ac yn angerddol i leihau anafiadau ar ffyrdd Cymru, nid yn unig trwy orfodi’r cyfyngiadau cyflymder a deddfau traffig ffyrdd eraill; ond trwy eiriol dros ac addysgu pob defnyddiwr ffordd ar ddiogelwch ar y ffyrdd. Ond, ni allwn wneud hyn ar ein pennau ein hunain, a gall pob defnyddiwr ffordd yng Nghymru chwarae ei ran. ”

 

Bydd sawl Gweithrediad arall yn rhedeg ledled Cymru heddiw, gan gynnwys:

 

  • Gweithrediad Early Bird yn Ne Cymru, gyda'r nod o annog cydymffurfiad â'r cyfyngiadau cyflymder yn ystod yr oriau mân i gadw cymudwyr yn ddiogel ar y ffyrdd.
  • Gweithrediad Options yn rhedeg allan o Orsaf Dân Aberbargoed yn Gwent
  • Ymgyrch Ysgolion yn rhedeg yn y bore a'r prynhawn yn Dyfed-Powys

 

Gadewch i ni ofalu am ein gilydd ar y ffyrdd; a phryd bynnag a ble bynnag rydych chi'n gyrru, cofiwch:

  

  • Gwyliwch eich cyflymder
  • Disgwyliwch i ddod ar draws gwahanol ddefnyddwyr y ffordd
  • Byddwch yn amyneddgar. Rhowch amser a lle i eraill
  • Byddwch yn barod i eraill wneud camgymeriadau
  • Canolbwyntiwch ar eich gyrru
  • Peidiwch byth â gyrru a defnyddio ffôn symudol.
Tuesday, 14 September 2021