CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
LANG: EN Cy
CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
Medi 15fed, 2021
Sefwch Lan Dros Arafu Lawr ar Ddiwrnod Cenedlaethol Cyflymderau Diogel

Mae hi’n Ddiwrnod Cenedlaethol Cyflymderau Diogel heddiw, ac mae pob un o'r 43 Llu Heddlu yng Nghymru a Lloegr, yn ogystal â Heddlu'r Alban a Gwasanaeth Heddlu Gogledd Iwerddon, yn cymryd rhan yn y Gweithrediad 24 awr hon, gan ddechrau am 7yb ddydd Mercher 15fed Medi, i annog cydymffurfiad â cyfyngiadau cyflymder.

 

Mae cyflymder amhriodol yn cyfrannu at oddeutu 11% o'r holl wrthdrawiadau a adroddir i'r heddlu, gyda 15% o wrthdrawiadau yn arwain at anaf difrifol a 24% o wrthdrawiadau yn arwain at farwolaethau.

 

Mae goryrru yn ffactor sy'n cyfrannu'n sylweddol at wrthdrawiadau ar ffyrdd Cymru. Mae hyn yn cynnwys ‘cyflymder gormodol’, lle eir yn uwch na’r cyfyngiad cyflymder, yn ogystal â gyrru o fewn y cyfyngder cyflymder pan fydd hyn yn rhy gyflym ar gyfer yr amodau ar y pryd; er enghraifft, mewn tywydd gwael neu gwelededd gwael.

 

Gwyddom fod mwyafrif defnyddwyr y ffordd yn cydymffurfio â'r cyfyngder cyflymder; ond mae’r lleiafrif sydd ddim yn cydymffurfio yn cynyddu'r risg i ddiogelwch pob defnyddiwr ffordd ac mae angen eu haddysgu ar y risgiau i'w diogelwch eu hunain yn ogystal â diogelwch y rhai o'u cwmpas.

 

Bydd GanBwyll yn gorfodi y cyfyngiadau cyflymder ac yn annog cydymffurfiad mewn safleoedd ledled Cymru a gofynwn i bob modurwr sefyll lan dros arafu lawr a chwarae eu rhan. Ein safloedd mwyaf llwyddiannus ydy’r rhai sy’n cofnodi y LLEIAF o droseddau, nid y mwyaf.

 

Dywedodd Teresa Ciano, Rheolwr Partneriaeth GanBwyll:

 

“Mae GanBwyll yn gorfodi mewn safleoedd ledled Cymru er mwyn annog modurwyr i gydymffurfio â'r cyfyngiadau cyflymder ac yn ei dro, gwneud ein ffyrdd a'n cymunedau yn fwy diogel i bawb. Os ydym i gyd yn chwarae ein rhan ac yn sefyll lan dros arafu lawr gallwn wneud gwahaniaeth, a gallwn achub bywydau ar ffyrdd Cymru. ”

 

Wednesday, 15 September 2021