CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
LANG: EN Cy
CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
Mehefin 3ydd, 2020
System Gyflymder i Gefnogi Cydymffurfiad Yng Nghaerdydd

Mae gwaith wedi bod yn mynd rhagddo dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf i uwchraddio systemau gorfodi cyflymder yng Nghaerdydd.

 

Dros yr ychydig fisoedd diwethaf, gyda’r wlad dan glo, efallai bod nifer y traffig wedi gostwng ond ar ffyrdd ledled y wlad rydym wedi gweld cynnydd mawr yn lefel y cyflymder yr oedd y rhai a oedd yn torri’r cyfyngiadau cyflymder yn teithio arno.

 

Yn dilyn y cyfnod gosod ar gyfer y camerâu a'r offer, mae GoSafe ynghyd â'n partneriaid yng Nghyngor Dinas Caerdydd bellach yn barod i ddod â'r system ar waith a bydd y rhain yn mynd yn fyw yr wythnos hon yn dilyn cyfnod trylwyr o brofi a hyfforddi staff.

 

Mae'r safleoedd hyn yn cynnwys, ymhlith eraill: 

  • Pentwyn Road
  • Northern Ave / Pantmawr Rd
  • Clare Rd / Penarth Rd

 

Mae'r safleoedd hyn wedi cael eu nodi gan Gyngor Dinas Caerdydd fel y rhai a fyddai â budd diogelwch ar y ffyrdd ar ôl cyflwyno camerâu cyflymder.

 

Gohiriwyd yr hyfforddiant yng ngham olaf gosod y system newydd oherwydd Pandemig Covid-19 a'r cloi i lawr wedi hynny. Ond, ar ôl trafod dulliau amgen o hyfforddi gyda’r darparwyr hyfforddiant rydym bellach wedi gallu goresgyn y rhwystr hwnnw trwy ddarparu’r hyfforddiant angenrheidiol trwy hyfforddiant ar-lein â chymorth tra bod ein staff yn parhau i arsylwi pellter cymdeithasol.

 

Dywedodd Teresa Ciano, Rheolwr Partneriaeth GoSafe:

 

“Cyflwynwyd y systemau hyn fel rhan o fuddsoddiad mawr i wella diogelwch ar y ffyrdd yn y lleoliadau yma. Gyda'r camerâu yn mynd yn fyw yn y dyfodol agos iawn, rydyn ni'n gobeithio gweld mwy o gydymffurfiad â'r terfynau cyflymder a fydd yn gwneud y ffyrdd yn fwy diogel i bawb sy'n eu defnyddio. ”

 

Ychydig o wythnosau yn ôl fe ddechreuodd Ymgyrch Goryrru Cyngor Cenedlaethol Penaethiaid yr Heddlu (NPCC) a chyda chyflymder uwch yn cael ei gofnodi ar ffyrdd ledled Cymru, ni allai fod amser gwell i gychwyn system newydd i annog cydymffurfiad â'r terfyn cyflymder yn well.

 

Dywedodd y Cynghorydd Caro Wild, Aelod Cabinet dros Gynllunio Strategol a Thrafnidiaeth yng Nghyngor Caerdydd:

 

“Yn ddiweddar rydym wedi cychwyn ymgyrch ymwybyddiaeth cyflymder ar draws y ddinas i ofyn i bobl leihau eu cyflymder a gyrru gyda gofal a sylw ychwanegol. Gyda phobl yn ceisio cadw ar wahân i'w gilydd, a chynnydd mewn beicwyr newydd mae'n hanfodol ein bod ni i gyd yn cymryd gofal ychwanegol. Mae arwyddion VMS ar lwybrau allweddol i mewn i Gaerdydd wedi cael eu diweddaru gydag ystod o negeseuon diogelwch ac mae arwyddion traffig dros dro hefyd wedi'u gosod ledled y ddinas a'n neges glir i bob modurwr yw arafu, cymryd gofal ychwanegol a gyrru'n gyfrifol. ”

 

Mae pob safle camerâu gorfodi cyflymder yn cael ei ddewis yn ofalus ac yn cadw at feini prawf llym; mae pob un yn lleihau goryrru a gwrthdrawiadau, a'r camerâu mwyaf llwyddiannus yw'r rhai sy'n cofnodi y nifer LLEIAF o droseddau.

Wednesday, 03 June 2020