CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
LANG: EN Cy
CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL

Offer Camera

Mae Gan Bwyll yn defnyddio camerâu cyflymder sefydlog a golau coch, camerâu gorfodi teithiol a chamerâu cyflymder cyfartalog. Defnyddir cyfanswm o saith dyfais wahanol:

  • Cyflymder Gatso Sefydlog (awto-ganfod ffilm wlyb)
  • Golau Coch Gatso Sefydlog (awto-ganfod ffilm wlyb)
  • Cyflymder Gatso Sefydlog (awto-ganfod digidol)
  • RedSpeed Speed on Green Sefydlog (awto-ganfod)
  • Cyflymder Truvelo Sefydlog (awto-ganfod)
  • Cyflymder Teithiol LTI 20.20 TS/M SpeedScope (canfod ar VHS gan weithiwr)
  • Cyflymder Teithiol LTI 20.20 UltraLyte 1000 (canfod ar DVD gan weithiwr) 
  • System camerau cyflymder ar gyfartaledd SPECS3

Cymeradwyaeth Math y Swyddfa Gartref: Mae gan yr holl ddyfeisiau hyn Gymeradwyaeth Math y Swyddfa Gartref eu bod yn gywir, yn ddibynadwy ac yn gallu darparu tystiolaeth dderbyniol er mwyn erlyn. Rhoddir Cymeradwyaeth Math y Swyddfa Gartref i ddyfeisiau gorfodi sydd wedi'u gwneud neu eu cyflenwi i'r meini prawf llym a osodir gan Gangen Datblygu Gwyddonol Heddlu'r Swyddfa Gartref (PSDB) ac maent ar gyfer defnydd yr heddlu'n unig.

Mae'r Tystysgrifau graddnodi ar gyfer y cyfarpar rydym yn eu defnyddio ar gael yma

Tudalennau Cysylltiedig