CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
LANG: EN Cy
CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL

Camerâu Diogelwch Sefydlog

Mae gan Gan Bwyll 130 o “ffilmiau gwlyb” a 26 o safleoedd camerâu sefydlog ledled Cymru i ganfod cerbydau sy'n torri'r cyfyngiad cyflymder a nodir ar ffyrdd. Maent mewn lleoliad â hanes o ddamweiniau traffig ffyrdd lle'r oedd cyflymder yn ffactor achosi yn y ddamwain neu oherwydd difrifoldeb y niwed.

Rydym hefyd yn defnyddio 16 o gamerâu goleuadau coch Gatso, sy'n canfod cerbydau sy'n mynd trwy signalau traffig pan fo'r golau'n goch a 10 chamera RedSpeed digidol "speed on green", sydd â dwy swyddogaeth. Maent yn canfod tramgwyddau golau coch a thramgwyddau goryrru pan fo'r traffig yn mynd trwy'r signalau pan fo'r golau'n wyrdd.  Mae sawl system camerau cyfartaledd cyflymder hefyd sy'n cofnodi eich cyflymder mewn man arbennig ar y ffordd ac yn olrhain eich cyflymder dros bellter penodol, a allai fod am sawl milltir!

Mae gan safleoedd camerâu cyflymder farciau gwirio eilradd wedi'u paentio ar arwyneb y ffordd ar bellteroedd penodol. Caiff cyflymder y cerbyd ei gadarnhau drwy gyfri nifer y marciau y mae'r cerbyd wedi teithio drostynt rhwng y llun cyntaf a'r ail lun.