CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
LANG: EN Cy
CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL

Camerâu Diogelwch Symudol

Mae gan Gan Bwyll nifer o faniau a beiciau modur wedi'u marcio ledled y wlad a ddefnyddir mewn lleoliadau amrywiol i ddal pobl sy'n gyrru'n rhy gyflym ac sy'n torri rheolau eraill y ffordd fawr. I wirio'r lleoliadau presennol, defnyddiwch y chwiliad camera.

Caiff y cerbydau Gan Bwyll eu staffio gan staff heddlu neu swyddogion heddlu, sy'n gwylio cyflymder y cerbydau sy'n mynd heibio i'r faniau. Unwaith y byddant yn penderfynu bod y cerbyd yn goryrru, maent yn defnyddio'r cyfarpar a ddisgrifir isod er mwyn cadarnhau'r amheuaeth a'i chofnodi er mwyn parhau ag erlyniad.

Y cyfarpar mesur cyflymder a ddefnyddir gan amlaf gan y tîm gorfodi symudol yw'r LTI 20.20 UltraLyte 1000. Dyma ddyfais laser sydd wedi'i chysylltu â'r system DVD ddigidol sydd ar waith yn barhaol yn ystod y cyfnod gorfodi. Rydym hefyd yn defnyddio nifer bach o ddyfeisiau sy'n recordio i VHS yn lle DVD.

Mae'r LTI 20.20 yn sicrhau bod yr holl dramgwyddau ar ddelwedd i'w dangos i'r tramgwyddwr. Gellir defnyddio Speedscope ar gerbydau hyd at 1,000 metr i ffwrdd, er bod y rhan fwyaf o'r gwaith llawer yn agosach at y cerbyd gorfodi. Cofnodir amser, dyddiad, cyflymder, pellter, côd y safle ac os yw'r cerbyd yn teithio tuag at y camera neu i ffwrdd ar y ddelwedd i'w dangos i'r gyrrwr sy'n tramgwyddo.

Cafodd y cyfarpar gymeradwyaeth math gan yr Ysgrifennydd Gwladol ar 1 Tachwedd 1993, gyda chymeradwyaeth newydd yn 2007 i ddefnyddio'r system gofnodi DVD yn lle'r system VHS.

Cynnal a chadw cyfarpar

Unedau dan sêl yw'r systemau camerâu a chofnodi ac fe'u cynhelir a'u cadw gan y gwneuthurwyr.

Sylwer, y rheol swyddogol yw nad yw gwiriadau calibradu amod derbyn Cymeradwyaeth Math y Swyddfa Gartref.

Mae'r cyfarpar camerâu diogelwch a ddefnyddir wedi bod trwy brofion llym gan adran wyddonol y Swyddfa Gartref ac wedi derbyn Cymeradwyaeth Math y Swyddfa Gartref. Er mwyn cael y gymeradwyaeth hon, rhaid i'r cyfarpar a ddefnyddir gael ei galibradu, ei ddefnyddio gan weithredwyr hyfforddedig a'i ddefnyddio'n unol â gofynion y gwneuthurwr. Mae'r gweithredwyr wedi'u hyfforddi i ddefnyddio'r cyfarpar yn gywir (mae tystiolaeth o weithdrefnau ar gael yn y llys) a chaiff y cyfarpar ei galibradu.