CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
LANG: EN Cy
CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL

CHWILIO AM CAMERA

CHWILIO AM SAFLEOEDD CAMERÂU DIOGELWCH YNG NGHYMRU

 

Rhestrir ein safleoedd camerâu teithiol ar gyfer safleoedd o bryder craidd a chymunedol (eithriadol). Mae gennym hefyd safleoedd gweithredol sy’n cael eu defnyddio’n benodol ar gyfer materion digoelwch ffyrdd megis ein hymgyrch “rheol 20mya y tu allan i ysgolion”. Nid yw’r rhain wedi’u rhestru. Mae’r rhan fwyaf o’n gwaith gorfodi teithiol yn ein safleoedd o bryder craidd a chymunedol (eithriadol).

 

Mae pob camera Gan Bwyll yn cydymffurfio â chanllawiau Llywodraeth Cymru ar leoliad camerâu. Mae sut a phryd y gosodir camerâu'n dibynnu ar hanes y damweiniau a'r broblem diogelwch ffyrdd ym mhob lleoliad.

Sylwer: mae'r lleoliadau go iawn ar gyfer faniau camerâu diogelwch ar y map hwn yn dangos lle mae'r arwyddion ac nid lle mae'r faniau'n parcio. 

Er ein bod ni’n ceisio cadw’r rhestr o’n camerâu’n ddiweddar, efallai y byddwn ni’n gorfodi mewn lleoliadau nad ydynt yn cael eu rhestru isod, er enghraifft, yn ystod ymgyrchoedd ag amcan diogelwch y ffyrdd ehangach. 
Nid yw absenoldeb camera sydd wedi’i amlinellu isod yn negyddu trosedd. Dylid glynu wrth bob terfyn cyflymder, nid yn unig lle rydych chi’n credu y gall fod gorfodi. Nid oes amserau pan nad yw gorfodi’n digwydd, na lleoliadau lle nad yw’n digwydd chwaith.

 

Awdurdodau unedol Cymru

Math o Camera Legend

Awgrymiadau

  • - Cliciwch ar ranbarth i ddangos rhestr o gamerâu yn yr ardal honno.
  • - Nodwch air allweddol megis enw tref neu ffordd.
  • - I gael mwy o wybodaeth am leoliad camerâu ac am ystadegau sy'n ymwneud â'r safle hwnnw, cliciwch ar yr eicon camera.
  • - Cliciwch ar y mannau toreithiog ar y map i weld y camerâu yn yr ardal honno
  • - Cofiwch: er eich diogelwch, mae'n bwysig gyrru ar gyflymder diogel a chyfreithiol lle bynnag yr ydych, nid lle'r ydych yn meddwl bod camerâu diogelwch ar waith yn unig. Y tu allan i'r cynllun camerâu diogelwch, gall swyddogion yr heddlu orfodi cyfyngiadau cyflymder ar unrhyw ffordd gan ddefnyddio camera neu gyfarpar yn y car.
  • - Mae'r manylion yn gywir o fis Ionawr 2021.