CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
LANG: EN Cy
CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL

Mae Camerâu yn Achub Bywydau

Gosodwyd camerâu diogelwch am y tro cyntaf ar ddechrau'r 1990'au er mwyn lleihau cyflymderau ac anafiadau ar y ffyrdd.

Mewn adroddiad o'r enw'r 'Rhaglen Camerâu Diogelwch Cenedlaethol - adroddiad gwerthuso 4 blynedd', a gynhaliwyd gan yr Adran Drafnidiaeth (DFT) yn 2005 yn gwerthuso effeithiolrwydd camerâu diogelwch, tynnwyd sylw at y canfyddiadau canlynol:

  • Cafwyd lleihad sylweddol mewn cyflymder mewn safleoedd camerâu yn seiliedig ar gorff o dystiolaeth sylweddol o nifer o safleoedd ar draws nifer o ardaloedd partneriaeth.
  • Roedd y rhan fwyaf o'r cyhoedd yn cefnogi defnyddio camerâu diogelwch ar gyfer targedu gorfodol.
  • Cafwyd cysylltiadau cryf rhwng yr arafu a'r gostyngiad mewn damweiniau, anafiadau a marwolaethau mewn safleoedd camerâu. Yn ôl y Labordy Ymchwil Trafnidiaeth (TRL) ym 1994 roedd gostyngiad am bob 1mya mewn cyflymder ar gyfartaledd yn arwain at 5% o ostyngiad mewn damweiniau. Yn ôl astudiaeth arall yn 2000, roedd y ffigur hwn yn gywir.

Rhaglen Camerâu Diogelwch Genedlaethol - Adroddiad Gwerthuso 4 blynedd