LANG: EN CY
Gwylio Cyflymder Cymunedol Cymru

Dyfed-Powys

Gwylio Cyflymder Cymunedol Cymru

Cliciwch ar y cylch melyn i weld enw'r safle, yna cliciwch ar enw'r safle, yna cliciwch ar enw'r safle am fwy o wybodaeth

Grŵp o wirfoddolwyr yn dod at ei gilydd yw Cadw Llygad ar Gyflymder yn y Gymuned sydd, gyda chymorth eu Tîm Plismona Bro lleol, yn monitro cyflymderau cerbydau yn eu pentrefi a’u trefi. Mae cerbydau sy’n goryrru’n cael eu cyfeirio at yr heddlu gyda’r nod o addysgu gyrwyr yn hytrach nag erlyn.

Mae goryrru o bryder i nifer o’n cymunedau, a bydd Cadw Llygad ar Gyflymder yn y Gymuned yn cynorthwyo i gofnodi lefel goryrru yn yr ardal a fydd yn ei dro yn cynorthwyo i nodi’r angen ar gyfer gorfodi cyflymder mwy traddodiadol gan yr Uned Plismona’r Ffyrdd, neu hyd yn oed gosod mesurau tawelu traffig, megis arwyddion sy’n fflachio.

Mae’r pwyslais ar godi ymwybyddiaeth o oryrru mewn ardal u yrwyr, gyda gyrwyr sy’n gyrru’n gynt na’r terfyn cyflymder yn derbyn llythyrau yn eu cynghori eu bod wedi gyrru drwy ardal Cadw Llygad ar Gyflymder yn y Gymuned.

Darperir hyfforddiant a festiau high viz, a dim ond lleiafrif o 3 oedolyn dros 18 oed sydd angen arnoch i sefydlu un. 

Ar ôl ei dreialu’n llwyddiannus yng Ngheredigion, cyflwynir y cynllun ar draws Dyfed Powys yn y misoedd i ddod. Os oes diddordeb gennych mewn sefydlu grŵp Gwylio Cyflymder yn eich ardal, neu os hoffech gael mwy o fanylion, ffoniwch 101, gan roi eich manylion cyswllt ac enw’r pentref, a throsglwyddir eich manylion i’ch Tîm Plismona Cymdogaethau lleol. Fel arall, gallwch gael manylion cyswllt y tîm o wefan Dyfed Powys.