LANG: EN CY
Gwylio Cyflymder Cymunedol Cymru

Heddlu Gogledd Cymru

Gwylio Cyflymder Cymunedol Cymru

 

Cliciwch ar y cylch melyn i weld enw’r safle, yna cliciwch ar enw’r safle am fwy o wybodaeth

 

Menter plismona leol yw Gwylio Cyflymder Cymunedol sy'n cymryd ymagwedd bartneriaeth at leihau goryrru mewn cymunedau. Mae goryrru yn parhau i fod yn bryder ar gyfer llawer o gymunedau mewn amgylcheddau gweledig a threfol.

Bydd y gwirfoddolwyr yn derbyn hyfforddiant priodol ac yn cael eu cefnogi gan staff y tîm plismona yn y gymdogaeth (CNPT).  Nod y cynllun yw mynd i'r afael â'r broblem o droseddu sy'n gysylltiedig â chyflymder, boed hynny'n wirioneddol neu'n ganfyddedig, a thrwy bartneriaeth â'r gymuned y mae i'w ddefnyddio mewn amgylchiadau sy'n angenrheidiol, yn gyfiawnadwy ac yn gymesur er mwyn:

Lleihau nifer y marwolaethau a damweiniau ar y ffyrdd

Gwella ansawdd bywyd ar gyfer cymunedau lleol

Lleihau cyflymder cerbydau i'r terfyn cyflymder

Cynyddu ymwybyddiaeth y cyhoedd o gyflymder amhriodol

 

Nid amharu ar ymddygiad cymdogion yw nod gweithgarwch Gwylio Cyflymder Cymunedol; dyma ateb rhagweithiol er mwyn gwella diogelwch ac ansawdd bywyd pawb yn y gymuned.

Os ydych chi'n teimlo y gallai Gwylio Cyflymder Cymunedol helpu i wella ansawdd eich bywyd, cysylltwch ag Adran Recriwtio Heddlu Gogledd Cymru drwy ffonio 01492 804699 neu e-bostiwch