LANG: EN CY
Gwylio Cyflymder Cymunedol Cymru

Heddlu De Cymru

Gwylio Cyflymder Cymunedol Cymru

*** Safleoedd i'w gadarnhau ***

 

Ydych chi’n poeni am gyflymder y traffig yn eich cymdogaeth?

Mae Heddlu De Cymru yn edrych am wirfoddolwyr o gymunedau lleol i gymryd rhan mewn cynllun newydd i Gadw Llygad ar Gyflymder yn y Gymuned.

Mae Cadw Llygad ar Gyflymder yn y Gymuned yn fenter newydd gan Heddlu De Cymru a fydd yn rhoi offer a hyfforddiant i’r cyhoedd a fydd yn eu galluogi i fonitro cyflymder ochr yn ochr â Swyddogion yr Heddlu a Swyddogion Cymorth Cymunedol ar ffyrdd yn y gymuned leol.

Bydd Heddlu De Cymru yn anfon llythyr at yrwyr sy’n cael eu dal yn gyrru'n rhy gyflym gan wirfoddolwyr Cyflymder yn y Gymuned yn nodi’r pwysigrwydd o yrru’n briodol mewn perthynas â’r gymuned leol.

Bydd Heddlu De Cymru yn cymryd camau gorfodi os ceir tystiolaeth fod yr un person yn troseddu dro ar ôl tro.

Os hoffech Gadw Llygad ar Gyflymder yn y Gymuned yn eich ardal chi, neu os hoffech gael rhagor o wybodaeth am y cynllun, e-bostiwch y Heddlu De Cymru enw, eich cyfeiriad a’r rhif ffôn.

CSW@south-wales.police.uk