CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
LANG: EN Cy
CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL

Pryderon Cymunedol

 

Mae GanBwyll yn derbyn sawl cais gan gymunedau ac unigolion yn gofyn am fesurau gorfodi cyflymder ar eu ffyrdd nad ydynt yn safleoedd camera cymeradwy. Gwneir ceisiadau am fesurau gorfodi gan bobl sy’n poeni y bydd goryrru yn eu hardal yn arwain at wrthdrawiad neu ddamwain yn y pen draw.

 

Os ydych yn poeni am oryrru yn eich cymuned, cwblhewch y ffurflen berthnasol a byddwn yn ceisio ymateb cyn gynted â phosib.

 

Oherwydd cynnydd yn y galw a gostyngiad yn y capasiti oherwydd Pandemig Covid-19, bydd ychydig o oedi cyn derbyniwch ymateb i'ch pryder.