CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
LANG: EN Cy
CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL

Ymholiadau Cyffredinol

 

Os na allwch ddod o hyd i'r wybodaeth y mae ei hangen arnoch gan ddefnyddio offer chwilio'r wefan ac rydych wedi cael cipolwg ar y cwestiynau cyffredin, defnyddiwch y ffurflen isod i ofyn unrhyw gwestiynau sydd gennych i ni.

Sylwer bod y cyfleuster hwn ar gyfer ymholiadau cyffredinol yn unig, ni allwn ateb cwestiynau ynghylch tramgwyddau honedig.

Os oes gennych ymholiad am docyn/droesedd, yna defnyddiwch yr adran"Tocynnau a Throseddau"

 

gosafe@dyfed-powys.pnn.police.uk

Pencadlys yr Heddlu
Bwlch Post 99
Llangynnwr
Caerfyrddin
Sir Gaerfyrddin
SA31 2PF