CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
LANG: EN Cy
CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL

Dychwelyd Trwyddedau

Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd ei Mawrhydi (HMCTS) sy'n ymdrin ag arnodiadau trwydded.

Cysylltwch â'r gangen ganlynol ar gyfer HMCTS:

Mae'n rhaid anfon taliadau o ran tramgwyddau i'r cyfeiriad canlynol bellach:

Swyddfa Cosbau Penodol HMCTS

Blwch Post 223

Morley

LS27 1DN

Ffôn: 0113 3076642

Os oes gennych ymholiadau ynghylch talu'ch Hysbysiad o Gosb Benodol, dylech ffonio'r swyddfa ym

Llinell dalu awtomataidd 24 awr 0300 1231 481

Ar-lein : https://penaltynotice.direct.gov.uk