CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
LANG: EN Cy
CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL

Ymgyrchoedd

Y Tri Grŵp Mwyaf Agored i Niwed

Wrth i GanBwyll geisio lleihau nifer y bobl a leddir neu a anafir yn ddifrifol drwy orfodaeth ac addysg, mae'n bwysig ein bod yn nodi ac yn deall pwy yw’r bobl sydd mewn mwyaf o berygl oherwydd gwrthdrawiadau traffig ar y ffyrdd er mwyn gallu defnyddio ein hadnoddau yn y modd mwyaf effeithiol.

Yn unol â dymuniadau Edwina Hart MBE CStJ AC, Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth, cyflwynwyd targedau er mwyn sicrhau ffocws parhaus.

Targedau arfaethedig, o gymharu â'r ffigurau cyfartalog ar gyfer Cymru rhwng 2004 a 2008, yw:

  • Lleihau nifer y bobl a gaiff eu lladd a'u hanafu'n ddifrifol ar ffyrdd Cymru 40% erbyn 2020, gan olygu y caiff 562 yn llai eu lladd a'u hanafu'n ddifrifol.
  • Lleihau nifer y beicwyr modur a gaiff eu lladd a'u hanafu'n ddifrifol ar ffyrdd Cymru 25% erbyn 2020, gan olygu y caiff 64 yn llai eu lladd a'u hanafu'n ddifrifol.
  • Lleihau nifer y bobl ifanc5 (24-24 oed) a gaiff eu lladd a'u hanafu'n ddifrifol ar ffyrdd Cymru 40% erbyn 2020, gan olygu y caiff 139 yn llai eu lladd a'u hanafu'n ddifrifol.

Mae GanBwyll yn canolbwyntio ar y grwpiau agored i niwed canlynol sy'n dangos yr angen am addysg.

  • Gyrwyr Ifanc a'u teithwyr
  • Gyrwyr Proffesiynol
  • Beicwyr Modur

Tudalennau Cysylltiedig