CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
LANG: EN Cy
CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL

Blinder

Os byddwch yn syrthio i gysgu wrth yrru rydych mewn perygl o ladd eich hun, eich teithwyr a phobl diniwed eraill.

Y ffeithiau:-

  • Mae damweiniau sy’n ymwneud â chwsg yn fwy tebygol na damweiniau eraill i arwain at farwolaeth neu anaf difrifol.
  • Yr amseroedd mwyaf cyffredin ar gyfer damweiniau yw yn ystod oriau mân y bore ac ar ôl cinio.

Cyngor:-

  • Cynlluniwch eich taith i gynnwys egwyl o 15 munud bob dwy awr
  • Peidiwch â chychwyn taith hir os ydych chi eisoes wedi blino.
  • Ceisiwch osgoi teithiau hir rhwng hanner nos a 6 y bore pan rydych chi’n debygol o fod yn teimlo’n gysglyd beth bynnag.
  • Os byddwch yn dechrau teimlo’n gysglyd – dewch o hyd i le diogel i stopio – nid ar y llain galed.
  • Yr unig beth sydd wir yn gwella teimlo’n gysglyd yw cael cwsg go iawn.

Os oes gennych chi gyflwr meddygol sy’n gysylltiedig â theimlo’n gysglyd all effeithio ar eich gyrru rhaid i chi roi gwybod i’r DVLA. Gallwch gael dirwy o hyd at £1,000 os na ddwedwch wrth y DVLA. Gallwch hefyd gael eich erlyn os ydych chi mewn gwrthdrawiad.