CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
LANG: EN Cy
CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL

Seddi Plant

Y ffordd fwyaf diogel i blant deithio mewn ceir yw sedd i blant sy'n addas i'w pwysau a'u maint.

Hyd yn oed mewn damwain fach, byddai plentyn heb wregys yn cael ei daflu o gwmpas y tu mewn i'r cerbyd, gan anafu eu hun ac eraill. Gellai gael ei daflu o'r car drwy un o'r ffenestri. Cliciwch ar y ddolen isod am gyngor ar gadw eich plant yn ddiogel pan fyddant yn teithio mewn ceir.

Ewch i www.gov.uk/child-car-seats-the-rules am fwy o wybodaeth.