CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
LANG: EN Cy
CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL

Cyfyngiadau Cyflymder

Mae cyfyngiadau cyflymder yn y DU’n amrywio yn ôl y math o gerbyd a’r math o yrwyr ar y ffordd.

 

Mae gyrru dim ond ychydig o filltiroedd dros y cyfyngiad ar yr arwydd wir yn gwneud gwahaniaeth, a gallai olygu’r gwahaniaeth rhwng byw a marw. Wrth yrru ar 35mya rydych chi ddwywaith yn fwy tebygol o ladd cerddwr nac os ydych yn gyrru ar 30mya (RoSPA – Y Gymdeithas Frenhinol dros Atal Damweiniau).

 

Drwy Sefyll lan dros arafu lawr byddwch yn gwneud y ffyrdd yn fwy diogel i bawb.

Cofiwch os oes goleuadau stryd yna mae'n debygol y byddwch mewn cyfyngiad o 30mya. 

Pan nad yw'r cyfyngiad cyflymder diofyn lle mae goleuadau stryd yn 30mya, bydd arwyddion i'ch cynghori ynghylch y cyfyngiad perthnasol.

 

Dylech nodi nad yw’r cyfyngiadau cyflymder hyn yn disodli unrhyw gyfyngiadau sy’n cael eu gosod gan ddyfeisiau cyfyngu cyflymder.

 

Am ragor o wybodaeth am ddyfeisiau cyfyngu cyflymder gweler “Road Vehicles (Construction and Use) Amendment No.5 Regulations 2005 (Road Traffic Act 1988)”

I wneud cais am y sticer Gwybod eich Cyfyngiad, cliciwch fan hyn.