CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
LANG: EN Cy
CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL

Cyfyngiadau Cyflymder

Mae cyfyngiadau cyflymder yn y DU’n amrywio yn ôl y math o gerbyd a’r math o yrwyr ar y ffordd.

Mae gyrru dim ond ychydig o filltiroedd dros y cyfyngiad ar yr arwydd wir yn gwneud gwahaniaeth, a gallai olygu’r gwahaniaeth rhwng byw a marw. Wrth yrru ar 35mya rydych chi ddwywaith yn fwy tebygol o ladd cerddwr na gyrru ar 30mya (RoSPA – Y Gymdeithas Frenhinol dros Atal Damweiniau).

Cofiwch, os oes goleuadau stryd rydych yn debygol o fod o fewn cyfyngiad 30mya. Lle mae goleuadau stryd ond gyda chyfyngiad sy’n uwch na 30mya fe fydd arwyddion atgoffa yn dangos y cyfyngiad ar gyfer y rhan honno o’r ffordd.

Dylech nodi nad yw’r cyfyngiadau cyflymder hyn yn disodli unrhyw gyfyngiadau sy’n cael eu gosod gan ddyfeisiau cyfyngu cyflymder.

Am ragor o wybodaeth am ddyfeisiau cyfyngu cyflymder gweler “Road Vehicles (Construction and Use) Amendment No.5 Regulations 2005 (Road Traffic Act 1988)”

I wneud cais am y sticer Gwybod eich Cyfyngiad, cliciwch fan hyn.