CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
LANG: EN Cy
CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL

Rheoliadau arwyddion traffig

Rhaid i'r holl arwyddion sy'n cael eu gosod ar y briffordd gyhoeddus gadw at gyfarwyddyd statudol y llywodraeth o'r enw 'Rheoliadau Arwyddion Traffig a Chyfarwyddiadau Cyffredinol 2016' (TSRGD), neu eu hawdurdodi'n benodol gan yr Adran Drafnidiaeth (AD). 

 

Mae TSRGD yn dynodi maint, siâp, geiriad a lleoliad arwyddion. Gellir gweld copi yn:

http://www.legislation.gov.uk/uksi/2016/362/contents/made