CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
LANG: EN Cy
CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL

Cadw’n ddiogel

Bydd yr awgrymiadau hyn yn helpu i’ch cadw chi a defnyddwyr eraill y ffordd yn ddiogel.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn:

  • rhagweld beth mae pobl eraill yn mynd i wneud
  • sylwgar ac yn effro
  • gallu arafu a stopio os bydd rhywbeth annisgwyl yn digwydd
  • eich gosod eich hun yn y lle gorau a mwyaf diogel i’ch galluogi i weld peryglon potensial yn y ffordd orau
  • cymryd golwg ‘achub bywyd’ dros eich ysgwydd cyn gwneud unrhyw symudiad, er mwyn i chi wybod ble mae pobl eraill a beth maen nhw’n ei wneud
  • ystyried hyfforddiant sgiliau pellach i wella eich perfformiad a’ch diogelwch ar y ffordd megis Cwrs Beic Diogel. Ewch i www.bikesafe.co.uk  Bydd rhai awdurdodau lleol yn cynnig pris cymorthdaledig i bobl sy’n byw (ac weithiau i rai sy’n gweithio) yn ardal eu hawdurdod lleol.
  • Bydd syrthio oddi ar eich beic ar darmac yn rhwygo eich jîns mewn eiliadau. Mae gwisgo’r dillad iawn yr un mor bwysig i’ch diogelwch â rhoi gwasanaeth i’ch beic a gwybod sut i’w reidio.
  • Gwisgwch ddillad llachar neu fflwroleuol yn ystod y dydd a dillad adlewyrchol yn y nos
  • Rhaid i feicwyr wisgo siaced, menig, bŵts a thrywsus amddiffynnol.
  • Gallai dewis yr helmed cywir helpu i achub eich bywyd