CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
LANG: EN Cy
CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL

Pass Plus Cymru

Wedi pasio eich prawf gyrru? Dyma’r newyddion da ...

…dysgwch ragor am dechnegau gyrru a chael awgrymiadau am ddim ond £20 (os ydych chi rhwng 17 a 25 oed ac yn byw yng Nghymru)... a does dim prawf!

Dyma sut mae’n gweithio...

Byddwch yn ffocysu ar:

• Gyrru ar y draffordd
• Technegau gyrru ac ymwybyddiaeth o beryglon
• Gyrru yn y nos
• Ymdopi gyda threfi a dinasoedd prysur - cyrsiau
• Gyrru ar ffyrdd cefn gwlad
• Meddwl ymlaen – yn union fel rydych chi’n ei wneud nawr

Beth fyddwch chi’n ei ennill?
• Sgiliau gyrru gwell
• Gwell siawns o dalu llai o yswiriant*
• Llai o berygl o gael damwain neu anafu eich hun, eich ffrindiau neu bobl eraill

I drefnu lle ar eich cwrs, cliciwch yma

* Drwy wella eich sgiliau a gwybodaeth am yrru a’ch ymwybyddiaeth o beryglon, gall leihau eich perygl o fod yn rhan o ddamwain a’ch helpu i fod yn gymwys am ddisgownt gyda chwmnïau yswiriant.