CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
LANG: EN Cy
CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL

SNAPPED!

Mae GanBwyll yn derbyn nifer o fideos a lluniau o bobl sy'n gyrru'n beryglus yn rheolaidd. Mae’r fideos a lluniau yn dangos modurwyr yn defnyddio ffônau symudol, yn anwybyddu goleuadau coch a llawer o fathau eraill o yrru peryglus a diofal. Dyma enghreifftiau o'r fideos rydym wedi derbyn a'r camau cymerwyd yn erbyn gyrwyr diofal...

Trosedd: Heddlu Dyfed-Powys – Gofal Priodol
Recordiodd modurwr, a oedd yn teithio ar Adams Road, Cil-maen, yrrwr yn ei oddiweddyd ar ochr anghywir y ffordd wrth gyffordd. Methodd y modurwr dan sylw ymateb i'n hymgeisiau cychwynnol i gysylltu, a chafodd y mater ei gyfeirio i'r Llys lle cafwyd y modurwr yn euog o yrru heb ofal na sylw priodol a chafodd chwe phwynt cosb, dirwy o £660 a'i wahardd rhag gyrru am chwe mis.
Trosedd: Heddlu Gwent – Gyrrwr heb reolaeth briodol
Recordiodd modurwr, a oedd yn teithio ar yr A48 i Gasnewydd, fodurwr arall yn defnyddio ei ffôn symudol wrth reoli cerbyd. Ar ôl methu â chydymffurfio â Hysbysiad Cosb Benodedig, cafodd y modurwr dan sylw ei orchymyn i'r Llys lle cafodd ddirwy o £660 a chwe phwynt cosb ar ei drwydded.